Lelkitükör fiataloknak – 6. (tízparancs alapján – 2.)

Lelkitükör fiataloknak

1. Én vagyok a te Urad, Istened, Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

 • Valóban Ő az egyetlen számomra, aki tényleg fontos? Áll-e valaki vagy valami a helyében?
 • Törekszem-e kutatni rám vonatkozó akaratát? Mire hív engem az Isten (hivatásom)?
 • Kapcsolatban vagyok-e vele az imádságban, az emberi szálakon keresztül, és a közösségben?

 

2. Isten nevét hiába ne vedd!

 • Becsülöm-e nevét és szentjeinek a nevét, vagy olykor könnyelműen, töltelékszóként alkalmazom?
 • Észreveszem-e Isten rejtett segítségét, nekem juttatott kegyelmeit, tudok-e hálával visszatekinteni ezekre, megköszönni?
 • Szentmisén, imádságaimban, munkámban tükröződik-e a keresztény név, az Istenhez tartozás valósága?
 • Fejlesztem-e ismereteimet Istenről, a hitről; vagy vallási életem egy helyben topog; esetleg van-e lassú előrehaladás?

 

3. Az Úr napját szenteld meg!

 • Részt vettem-e a vasárnapi szentmisén? Kötelességből, szórakozottan, unottan? Mikor és hogyan érkeztem?
 • Mit teszek vasárnap? Henyélek, szórakozom, vagy tudok valamit tenni Istenért?
 • Különbözik-e a vasárnapom a többi munkanaptól, ha nem, ennek én is oka vagyok…
 • Hogyan viszonyulok más keresztényekhez, más vallásúakhoz;
 • Érzek-e indítást arra, hogy meggyőződésemet terjesszem, az evangélium jóhírét továbbítsam?

 

4. Atyádat és anyádat tiszteld! 

 • Szüleimmel, rokonaimmal, testvéreimmel, ismerőseimmel nem voltam-e gőgös, rátarti, türelmetlen, öntelt?
 • Szüleim az első számú felebarátaim, érzek-e kötelezettséget irántuk még akkor is, ha kifogásolható a velem való viszonyuk?
 • Gondolok-e rájuk az imádságban? Tisztelem, értékelem, javítom-e a család hangulatát, jövőjét?
 • Tudok-e időt áldozni az öregekre, a betegekre, családom rászorultjaira?

 

5. Ne ölj!

 • Megbecsülöm-e a természetet, az élet szépségeit, vagy csak fogyasztója, tönkretevője, megrontója vagyok?
 • Érték-e önmagam? Gondolok-e testi egészségemre, hogyan bánok energiáimmal?
 • Tudom-e testemet engedelmességre, nemes szolgálatra fogni, vagy túlzottan kényeztettem?
 • Próbáltam, használtam-e kábítószereket; rabja vagyok-e valamilyen szenvedélynek?
 • Megsértettem-e, megbántottam-e valakit, antipátia alapján kizártam-e, hibáit kibeszéltem-e, kívántam-e neki rosszat, esetleg a halálát?

 

6. Ne paráználkodj!

 • Komolyan készülök-e élethivatásomra, a családalapításra, a házaséletre, esetleg szerzetesi vagy papi életre?
 • Nem vagyok-e felelőtlen, kalandor, élvezethajhász?
 • Van-e meg nem engedett testi kapcsolatom, aminek egyetlen helye és kibontakozása a házasságban lehet?
 • Beleegyeztem-e a magányos bűnbe?
 • Kerültem-e a veszélyhelyzeteket, a kísértést?
 • Tiszteltem-e mások érzelemvilágát, szabadságát, hitét, vagy eszközzé akartam lealacsonyítani önző vágyaim kielégítésére?

 

7. Ne lopj!

 • Megbecsültem-e mások tulajdonát, a közösségét, a társadalomét?
 • Túlzottan fogyasztottam, mértéktelen, fukar, kapzsi vagy pazarló voltam?
 • Az eltulajdonított, tönkretett értéket hogyan kárpótoltam, gondoskodtam-e visszaadásáról?

 

8. Ne hazudj!

 • Szavaim mindig megfeleltek-e az igazságnak, vagy olykor nagyítottam?
 • Hazudtam, szubjektív ítéleteim szerint beszéltem-e másokról?
 • Megcsorbítottam-e, vagy leromboltam-e mások becsületét? Mit teszek most a helyreállításáért?
 • Megszóltam-e, rágalmaztam-e valakit?
 • Segítettem-e másnak igazabbul élni, vagy bűnrészes voltam?
 • Tanácsoltam-e bűnt, lekicsinyítettem-e fontosságát, ezzel másokat elbizonytalanítottam-e?

 

9-10. Felebarátod házastársát ne kívánd! Felebarátod tulajdonát ne kívánd!

 • Tiszteltem-e, és mindenek fölött érinthetetlennek tartottam-e a házasság szentségét?
 • Gondoltam-e rá, hogy ha majd én ajándékul kapom, ez mit jelenthet számomra?
 • Csábítottam-e valakit bűnre?
 • Vágyaim, kívánságaim mennyiben tértek el a jézusi eszménytől?
 • Igyekeztem-e elhárítani már a kísértő alkalmak kialakulását is?
 • Beleegyeztem-e, gyönyörködtem-e bármilyen bűnös kívánságon, engedtem, hogy mások látványa erre indítson?
 • Elégedett vagyok-e azzal, amim van, aki vagyok, vagy mindig mást akarok, máshol akarok lenni, mást akarok csinálni, mint ami az állapotbeli kötelességem?
 • Van-e bennem nagylelkűség?
 • Ambícióim mikor váltanak karriervággyá?
 • Tartok-e magam körül és magamban rendet?
 • Küzdök-e a gőg, a hiúság ellen?
 • Nem bántom-e Egyházamat, amely anyám és családom?
 • Szeretem-e krisztusi módon felebarátaimat?

Van-e valami, ami nyomja a szívemet, ami közém és Isten közé ékelődött – esetleg már régóta –, de mindig szégyelltem bevallani önmagam előtt is, Isten előtt is…