Lelkitükör felnőtteknek – a szeretet 10 perce alapján

Lelkiismeretvizsgálat
a szeretet 10 perce mindenki számára, minden napra.
A lelkiismeretvizsgálatot célszerű este elvégezni, a napot lezáró imádság előtt.

Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, megkérdezte tőle: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.” Az írástudó helyeselte: „Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy rajta kívül nincs más. Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy bármi más áldozatnál.” Jézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze az Isten országától” – mondta neki. Több kérdést már nem mertek neki föltenni. (Mk 12,28-34)

1. Hálaadás: teremtésért, a megváltásért, a mai napért (valami konkrét eseményért vagy dologért). Van, amiért nehéz hálát adni?

2. Lélekhívás: Kérem a Szentlelket, hogy meglássam hibáimat, gyengeségeimet. Kérem az Istent: Uram, add, hogy jobban szeresselek.

3. Számadás: megvizsgálom belső megmozdulásaimat, érzéseimet a nap folyamán (öröm, szomorúság, harag, félelem), amelyek domináltak:

 • Mennyire engedtem, hogy indulataim vezéreljenek? Mennyire voltam késedelmes a haragra?Elvártam, hogy körülöttem mindenki akaratom szerint legyen tökéletes? Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz.” Ef 4,31
 • Igyekeztem jót tenni másokkal?
 • Mennyire érdekel mások boldogsága? Mennyire tudok örülni mások boldogságának? Értékelem mások sikereit? Szomorú vagyok mások sikereit látván?
 • Érzek magamban vágyat a mások fölötti felsőbbrendűségre? Kioktató és arrogáns vagyok?
 • Gorombaság és udvariatlanság előfordult?
 • Törekszem az önzetlen lelkületre és életvitelre?
 • Van bennem belső méltatlankodás?
 • Sokszor vagyok dühös? Megjegyzem az ellenem elkövetett bűnöket és számonkérem őket? Emlékeztetem az ellenem vétőt arra, hogy mit cselekedett velem?
 • Könnyen ítélkezem mások fölött?
 • Bízom Istenben és embertársamban?

Mellékérzések (csalódottság, durcás, feszült hangulat, kételkedő, bizonytalan, megelégedett, békés, gyengéd). Fogadjam el ezeket, hiszen enyéim. Keressem meg, hogy, mi vagy ki váltotta ki. Beszél­gessek el erről Istennel. A domináns érzés elárul valamit rólam. Erről is beszélgessek el az Úrral.

Három szempontból keressem az érzések és tettek okát:

 • fizikai (testi, illetve egészségi ok: vérnyomás, vérszegénység, fáradtság),
 • pszichikai (gyermekkori sebek, be nem teljesült vágyak),
 • szabad elhatározások?

Próbálom összeegyeztetni érzéseimet Jézus érzéseivel. Itt mutatkozik meg, hogy mi az, ami keresz­tényi a gondolkodásomban és cselekvésemben. Ha jól ismerem a Szentírást, akkor választ is tudok találni magam számára. Azt is keressem meg, hogy a mai napon hogyan lépett kapcsolatba velem az Isten (olvasmány, zene, liturgia, természeti szépség, beszélgetés, váratlan esemény, találkozás, stb.). Hogyan reagáltam Isten jelenlétére? A Szentlélek indításának felismerése. Ennek eldöntésére két kritérium van: vigasz vagy vigasztalanság.

Istenre irányulás:

 • Mások elfogadása
 • Természetesség érzése
 • Elmélyülés az önismeretben
 • Isten jelenlétének tapasztalata
 • Fájdalom és szomorúság, mivel megbántottam Istent (Isten várja, hogy megbánjam, hogy megbocsáthasson)
 • Beteljesülés és remény érzése

Ezek ellentéte a vigasztalanság jelei:

 • Rágódás és magunkba burkolózás
 • Istentől való távolságérzet
 • Érzéseim az anyagiakhoz húznak
 • Magány és elidegenedés
 • Semmi sem érdekel, és semmi sem tetszik
 • Érzelmi labilitás
 • Túl sok munka

Ezek okai:

 • Bűn, vagy bűnös hajlam
 • Hanyagság az imában
 • Isten nagyobb lelki érettségre akar vezetni
 • Menekülök a probléma megoldásától
 • Nem akarom elfogadni Isten akaratát
 • Isten azért marad távol, hogy megértsd, Ő ad vigaszt és értelmet az életemben
 • Hogy jobban azonosuljak Krisztus szenvedésével

4. Kérem Istent, hogy adja meg nekem a bánat kegyelmét, és bocsássa meg vétkeimet. Fogadjam el Isten kegyelmét. Adjak hálát Istennek, amiért meghallgatott. Ha súlyos a bűnöm bánjam meg, és a bűnbánat szentségében leljek örömet.

5. Elhatározás: Kérem Isten segítségét, hogy a következő napon Ő vezesse tetteimet.