2023. november 6. hétfő

Évközi 31. hét, hétfő – Lk 14,12-14

Igyekszünk-e meghálálni Isten irántunk való irgalmas szeretetét? Ezt hogyan tesszük?

 

         A mai evangéliumi részlet nemcsak arra biztat minket, hogy ne a viszonzásért tegyük a jót, hanem feltárja azt is, hogy miért érdemes jónak lennünk. Azért, mert az Isten jó hozzánk.

         Emlékezzünk arra, hogy mi lett a következménye annak, amikor a meghívottak nem becsülték meg a király fiának menyegzős lakomájára szóló meghívást! Végül a király kiket hívott meg? Azt mondta, hogy: „Menjetek ezért ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre” (Mt 22,9). Volt köztük olyan is, „aki nem volt menyegzőre öltözve” (Mt 22,11). Az ő sorsát is ismerjük. Az előbbi rész záró mondata: „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak” (Mt 22,14).

         Isten mindnyájunkat meghív a boldog örök életre. Isten irgalmas szeretetét nem tudjuk méltó módon meghálálni, Aki segít minket az üdvösség útján, a földi életünk végén pedig megajándékoz az örök boldogsággal. Bizony, Isten mindig többet ad nekünk, mint amennyit megérdemlünk. Ezért mindig adósai maradunk Istennek.

         A mai evangéliumban Jézus azt kéri tőlünk, hogy Isten irántunk való végtelenül nagy szeretetét utánozzuk embertársaink iránti önzetlen, áldozatos szeretettel. Ne azért tegyük a jót, hogy majd viszonozzák! Legyen számunkra természetes, hogy tesszük a jót! Így tudjuk meghálálni Isten nagylelkűségét. Így leszünk hozzá méltó, igazi gyermekei, ajándékokat osztó, az emberek iránti türelmes, cselekvő, segítőkészségünkben megnyilvánuló, irgalmas szeretettel.

         A mai evangéliumi részlet utolsó mondatában az önzetlenül adakozóknak (akik nem várnak tetteikért viszonzást) ezt mondja a mi Urunk: „Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat”.

         Életünk Isten ajándéka a mi számunkra. Ahogyan pedig éljük az életünket, az a mi ajándékunk Isten számára. Az ő jutalma a mi számunkra készített ajándék.

         Jézus ígérete nem hiú ábrándozás, hanem olyan előleg, amely meg fog valósulni. Ezért bízhatunk benne, mert Ő nem hálátlan.

         Az emberek könnyen elfelejtik a jó cselekedeteinket, megfeledkezhetnek jótevőjükről. Isten viszont számon tartja a legkisebb jótettünket is! Nagylelkűségben nem lehet Őt felülmúlni! A tiszta szívből fakadó legkisebb jó cselekedet is egy-egy apró ajándék Istennek, amellyel hálát adhatunk Neki, hogy megteremtett bennünket.

         Az igazi, méltó hálaadásban Krisztus siet a segítségünkre az Eucharisztiával, amely a nevében hordozza, hogy hálaadás. Legyen a magunk részéről minden szentmise tudatos hálaadás az Atyának!