2023. november 5. Évközi 31. vasárnap

Évközi 31. vasárnap – Mt 23,1-12

Mennyire mély, illetve őszinte a vallásosságunk?

 

          A mai evangéliumban Jézus nagyon keményen bírálja az írástudók és a farizeusok helytelen vallásosságát. Ezzel nem az ő tekintélyüket akarta gyöngíteni, sőt, megerősítette őket a tekintélyükben, amikor azt mondta, hogy Mózes tanítószékében ülnek. Ez Mózes tanítóhivatalát jelentette, mint ahogyan ma az Egyházban a Szentszék képviselői a mindenkori pápa hivatalának a tagjai, Jézus tanításának a képviselői. Velük kapcsolatban is érvényes Jézus figyelmeztetése, hogy ha magatartásuk esetleg nem felelne meg a tisztségüknek, ennek ellenére „Tegyetek meg és tartsatok meg mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt”.

          Mindenszentek ünnepe, valamint a Halottak napja után nagyon fontos, hogy a saját életünkkel és halálunkkal kapcsolatos gondolatainkat beragyogja Jézusnak a feltámadásról, illetve a boldog életről szóló tanítása. Ezeket bizonyára hallottuk a homíliákban.

          Máté evangélista fontosnak tartotta, hogy lejegyezze Jézusnak ezeket a mondatait, mert óvni akarta a mindenkori Egyházat a farizeusi lelkületében üres gyülekezet képétől, amelyet ne adj Isten olyan képviselők vezetnek, akik nem sugározzák Jézus lelkületét.

          Máté evangélista ezzel szembeállította az igazi keresztény közösséget, amely testvérekből áll. Ugyanakkor ez az Egyház nem anarchikus és vezető nélküli gyülekezet, hanem a Szentlélek által kiválasztott vezetők irányítják. Akik ebben a közösségben vezető szerepet, vagy feladatot kapnak, arra hivatottak, hogy tetteikkel is tegyenek tanúságot közös Mennyei Atyánk láthatatlan jelenvalóságáról. Nem az a feladatuk, hogy helyettesítsék, hanem hogy képviseljék Őt. Mert az Atya soha nem hiányozhat a közösségünkből.

          Jézus a mai evangélium első mondatát „a néphez és a tanítványaihoz” intézte. Az ő tanítását szükséges magunkra alkalmaznunk! Vizsgáljuk meg, hogy mi magunk nem vagyunk-e farizeusi lelkületűek, amely a felszínességben, a külsőségekhez való ragaszkodásban mutatkozik meg!

          Jézus a mai evangéliumban azt is megmondja, hogy milyen legyen az ő közösségének a vezetője.  „Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája”. Mindnyájunkra érvényes, hogy ne kötözzünk másokra nehéz terheket, hanem jó testvérként segítsük egymást a terhek hordozásában. Miközben vigyázunk a külső magatartásunkra, törekedjünk az őszinte, mély, hitből fakadó vallásosságra!