2023. október 27. péntek

Évközi 29. hét, péntek – Lk 12,54-59

Figyelünk-e a minket körülvevő jelekre?

 

         Ma már nem igen figyelünk sem az ég, sem a föld jeleire, de sajnos, a környezetünkből érkező egyéb jelekre sem.

         Talán hasonlóan nem nagyon értjük Kosztolányi Dezső Októberi táj c. három soros versét sem, amely így szól:

Piros levéltől vérző venyigék.

A sárga csöndbe lázas vallomások.

Szavak. Kiáltó, lángoló igék.” (ige: az Isten szava)

         Észrevesszük-e az emberekkel kapcsolatos jeleket, amelyekről Pilinszky írt a Milyen felemás c. versében, hogy: „a szemek homálya pontosabb lehet a lámpafénynél, és milyen későn látjuk meg a világ örökös térdre roskadását!”

         Nehezen ismerjük fel azokat a jeleket, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy életünknek ez az időszaka az Istentől kapott, döntésre szánt idő, illetve szeretnénk a régi életünket folytatni…

         Jóllehet döntő kor ez a mostani, tőle függ a jövőnk. Most még jóra lehetne fordítani mindent. Ki lehetne használni az ítéletig még hátra lévő időt! Most még van lehetőség, hogy tárgyaljunk ellenfelünkkel. Ha ellenben az ügy már a bíróságra kerül, akkor már nem lehet befolyásolni többé.

         Miután Jézus arról beszélt, hogy tanítása békétlenséget kelthet akár még a családtagok között is, azt ajánlja, hogy keressük a békés megoldási lehetőségeket. A béke megtalálásának feltétele az igazság megtalálása. Indulat, harag, gyűlölet nélkül merjünk, akarjunk is szóba állni a más véleményen levőkkel, hogy rendezni tudjuk konfliktusainkat! Ne adjuk fel a reményt! A Szentlélek segítségével lehetséges az újjászületés, a megbékélés.

         Nem azt mondta Jézus, hogy mindenki ragaszkodjon a maga igazához, vagy amit igaznak gondol ahelyett, hogy a másikra, főleg Krisztusra figyelne. Ott mindig valami baj van, ha valaki a viszálykodást keresi és állandóan perlekedik valakivel. Közösen szükséges keresni azt az igazságot, amelyet Krisztus hirdetett. amelyre a Szentlélek tanít meg minket. Ennek elfogadása esetén a gyümölcs majd a békesség lesz. A békességre törekvőket nem véletlenül nevezi boldognak Jézus. Ahol sikerül megvalósítani a békét, ott Isten országa valósul meg.

         Legyen elegendőek számunkra azok a jelek, amelyek a mi korunkban is azt jelzik, hogy Isten nem hagy magunkra minket. Minden szentmise jelezze számunkra, hogy Krisztus keresztje megszerezte nekünk a megváltást, meghozta a kiengesztelődés lehetőségét Istennel, illetve egymással, amely a szentgyónásban tökéletesen megvalósulhat. Minden szentmisében vegyük magunkhoz az Ige asztaláról a nekünk készített eledelt, hogy felismerjük Krisztus keresztjének jelét, amely által Krisztus békességet szerzett! Az Eucharisztia asztaláról pedig erősítsük meg magunkat az úton járók eledelével, amelyben Krisztus velünk van mindig.