2023. október 14. szombat

Évközi 27. hét, szombat – Lk 11,27-28

Tudjuk-e, hogy mi a boldogság alapja?

 

          A hitből fakadó tettek, illetve a boldogság közötti kapcsolatot maga Jézus fogalmazta meg: „boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják”.

          Minden hívő ember boldogságának az alapja a Jézussal való személyes kapcsolat. Jézus nem hallgatóságot akar, hanem a testi rokonságnál is szorosabb kapcsolatot.

          A Jézussal való kapcsolatunk első lépése az ő szavainak hittel való hallgatása. Ezt követi a megértés, majd pedig Jézus tanításának a tettekre váltása. Így juthatunk egységre Jézussal, valamint közösségre az Atyával a Szentlélekben.

          Nem juthatnak el a tökéletes boldogságra azok, akik pusztán a földi életben akarják megtalálni a boldogságukat. A boldogság biztosítéka maga Isten. Nyugtalan a mi szívünk, amíg a boldogságunkat nem az Istennel való személyes kapcsolatban keressük. Ne feledjük azonban, hogy földi életünkben a boldogság összetartozik a kereszttel, az áldozattal.

          Kérjük a Szentlélek Úristen segítségét, hogy egymást is segítve, eljussunk az egyre szilárdabb hitre, az egyre tökéletesebb szeretetre, ezek által pedig az igazi boldogságra!