Augusztus 2. szerda Porciunkula, Angyalos Boldogasszony ünnepe

Augusztus 2. A portiunkulai kis kápolna búcsúnapja

Hétköznapi feladataink teljesítése közben nem feledkezünk-e meg életünk legfőbb, végső céljáról?

 

         Az egykori düledező kis templomocskát, amelynek búcsúnapját ma ünnepeljük, szent Ferenc megújította, mire tulajdonosai, a bencések, neki ajándékozták. Ennyit hajlandó volt szent Ferenc elfogadni tulajdonául. (Portiuncula magyarul részecske. 1569-1640 között hatalmas templom épült föléje).

         Felbecsülhetetlen érték számunkra, mert

Szent Ferenc ebben a kápolnában rakta le

a Kisebb Testvérek Rendjének alapjait:

társaival együtt itt találták meg hivatásukat,

innen indította el a klarissza nővéreket,

és földi pályáját is itt fejezte be, amely

átmenet (tranzitus) volt az örök életbe.

         A mai ünnepen teljes búcsút nyerhetünk, amelyet

1216-ban III. Honóriusz pápa szóban jóváhagyott, a későbbi pápák pedig megerősítettek és minden ferences templomra kiterjesztettek.

         (Felajánlható vagy önmagunk, vagy  egy tisztítótűzben szenvedő lélek számára.)

            A teljes búcsú elnyerésén kívül kérjük

Angyalos Boldogasszonyunknak és szent Ferencnek a közbenjárását, hogy Isten megbocsátó szeretetét elfogadva, valamint továbbadva mindnyájan együtt lehessünk a mennyei hazában, Krisztus, a mi Urunk által, ámen.