Július 28. Évközi 16. hét, péntek

Évközi 16. hét, péntek – Mt 13,18-23

Mire van szükségünk ahhoz, hogy Jézus példabeszédeit megértsük, és hogy azok sok gyümölcsöt teremjenek bennünk?

Ha meg akarjuk érteni Jézus példabeszédeit, akkor nyitott szívvel szükséges hallgatnunk, elgondolkodnunk rajtuk, és magunkra alkalmaznunk azokat.

Ha arra keressük a választ, hogy a Jézus példabeszédében az általa felsorolt négyféle szántóföld közül a mi lelkünk szántóföldjére melyik minősítés illik, vagyis hogy mi melyik típusba tartozunk, akkor könnyen tévedünk, illetve rossz következtetéseket vonunk le a magunk számára. Mert akkor járunk a legközelebb a valósághoz, ha felismerjük, hogy mindegyik fajta föld jelen van lelkünk szántóföldjében. A magunk számára arra is feleljünk, hogy mit jelentenek az útszéle, a kövek, a tűző nap, a tövisek, vagyis milyen helytelen kapcsolatok és tevékenységek, illetve milyen anyagi vagy egyéb gondok vonják el a figyelmünket! Végül válaszoljunk ara, hogy lelki értelemben mitől jó a jó föld.

A bőségesebb terméshez a magunk részéről úgy járulhatunk hozzá, hogy igyekszünk elhárítani az elvetett mag kibontakozását lehetetlenné tevő akadályokat. Ismerjük fel, hogy kiket nem szabad beengednünk a szívünkbe, akik letapossák lelkünk szántóföldjét! Szakítsunk megrögzött rossz szokásainkkal, valamint megkövesedett előítéleteinket! Vigyázzunk arra, hogy ne csak ideig-óráig lelkesedjünk a hallottakért, hanem legyen elegendő akaraterőnk, illetve kitartásunk! Ennek érdekében állítsunk fel bizonyos kereteket, illetve szabályokat is! Ne felejtsük azt sem, hogy erősen szennyezett környezetben élünk! Ettől is óvakodnunk szükséges.

Vigyázzunk a mindenkori lelkiállapotunkra is! Ha zaklatottak vagyunk, akkor semmi esélyünk a százszoros termésre. Tudjunk lecsillapodni, megnyugodni, elcsendesedni, és nem utolsó sorban a Szentlélekkel együtt imádkozni! Mert az igazi meglepetés ezután következik.

A példabeszéd elsősorban nem a négyféle szántóföld különböző terméshozamairól szól, hanem a Magvetőről, Jézusról. Jézus maga adta neki ezt a nevet: „Értsétek meg a magvetőről szóló példabeszédet!”

Jézus nem rólunk, emberekről akart kinyilatkoztatást adni, hanem önmagáról, illetve az Isten Országáról. Azt fejtette ki, hogy az Isten Országáról szóló tanítását ő bőségben szórja a világban, hogy mindenfelé jusson belőle. Igaz, hogy tanítását az emberek különféle módon értékelik, nem egyformán fogadják be, de az ő magvainak megvan a belső ereje, azok megtermik gyümölcsüket. A hívők buzgósága, valamint készsége mindig különböző lesz, de Isten Országa megvalósul, mégpedig csodálatos módon.

Isten igéje százszoros termést hoz, ha lelkünk szántóföldjén teljes odaadással, valamint nagy szorgalommal munkálkodva megteremjük az őszinte bűnbánatnak és az áldozatos szeretetnek a gyümölcseit. Legfőképpen abban a nagy meglepetésben lesz részünk, hogy megtaláljuk a lelkünk szántóföldjében elrejtett kincset, magát az Istent. A következő vasárnapnak ez lesz az örömhíre.