Elhunyt Frajka Félix ferences atya

A Teremtő Istenbe vetett hittel és az örök élet reményével tudatjuk, hogy ferences közösségünk tagja, P. Dr. Frajka Félix ofm 2023. július 24-én este az esztergomi rendházban csendesen elhunyt.

Félix atya 1930. március 9-én született. Egyszerű fogadalmat 1949. augusztus 27-én, örökfogadalmat 1952. december 24-én tett. 1953. augusztus 23-án szentelték pappá.

Életének fő állomáshelyei voltak:

 • 1949. Gyöngyös, főiskolai hallgató;
 • 1950. Budapest Központi Szeminárium, akadémiai hallgató;
 • 1952. Buda, akadémiai hallgató;
 • 1953. Pasarét, akadémiai és egyetemi hallgató;
 • 1956. Pasarét, a doktori fokozat megszerzése, egyetemi hallgató;
 • 1961. Esztergom, tanár;
 • 1971. Esztergom, vikárius, tanár;
 • 1972. Esztergom, vikárius, tanár, rektor;
 • 1976. Buda, igazgató-helyettes, tanár Szentendrén, lelkipásztor Rózsadombon;
 • 1985. Buda, tanár Szentendrén, lelkipásztor Rózsadombon;
 • 1991. Buda, templomigazgató Rózsadombon;
 • 1994. Rózsadomb, preases, templomigazgató, a Szent Angéla Iskola igazgatója;
 • 2003. Rózsadomb, preases, templomigazgató;
 • 2010. Rózsadomb, templomigazgató;
 • 2014. Pasarét, lelkipásztor;
 • 2021. Buda, lelkipásztor;
 • 2023. Esztergom, nyugalmazott lelkipásztor.

Számos kitüntetésben részesült: Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (2001), Magyar Katolikus Püspöki Konferencia: Szent Gellért Díj arany-fokozata (2003), Budapest – Főváros II. Kerület Önkormányzata: II. Kerületért Emlékérem (2007), Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium: Temesvári Pelbárt-díj (2010), Magyar Katolikus Püspöki Konferencia: Pro Cultura Christiana díj (2013), Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2013), Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Gyémántdiploma (2016), Eötvös Lóránd Tudományegyetem: Gyémántoklevél (2022)

Félix atyáért az engesztelő gyászmisét 2023. július 13. csütörtökön 10.00 órakor mutatjuk be a Margit körúti ferences templomban. Temetése végakarata szerint Alattyánban lesz e napon délután. 

 

A pályát végigfutottam – Istenem, de jó nekem” (vö. 2Tim 4,7)

A ferences testvérek – a Rokonság nevében is – a feltámadás reményével adják hírül, hogy

P. Dr. Frajka János Félix OFM

életének 94. évében, 2023. június 24-én az örökkévalóságba költözött.

Lelki üdvéért a szentmisét és a szertartást a Budapest Országúti Plébániatemplomban mutatjuk be 2023. július 13-án 10 órakor.

Holttestét – végakaratának megfelelően – az alattyáni temetőben helyezzük örök nyugalomra ugyanazon a napon 15 órakor.

***

Félix atya 1930. március 9-én született a Jászberényhez tartozó Boldogházán, a keresztségben a János nevet kapta. Korán kapcsolatba került a jászberényi és gyöngyösi ferencesekkel, akik között Lukács Pelbárt, későbbi vértanú prédikációi nagy hatást gyakoroltak rá. Középiskolai tanulmányait a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban végezte. Az érettségi megszerzése után, 1948-ban, nem sokkal a szerzetesrendek feloszlatása előtt belépett a Kisebb Testvérek Rendjébe. 1949-ben tett elsőfogadalmat Szécsényben. Ezután Gyöngyösön kezdte meg teológiai tanulmányait, majd Budapestre került, ahol a Hittudományi Akadémián szerzett doktori fokozatot teológiából. Rendi elöljárói kérésére elvégezte a matematika-fizika szakot is.

Tizenöt éven át tanított az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban, majd szintén tizenöt évig a szentendrei Ferences Gimnáziumban. Előbbiben rektorként, utóbbiban igazgatóhelyettesként vett részt az intézmény vezetésében. Miután tanárként nyugdíjba vonult, a Rózsadombi Kapisztrán Szent János Templom vezető lelkipásztora lett. Mindig jó szívvel emlékezett vissza az itt töltött évekre, ahol sokaknak volt lelki atyja, és ahol mint templomigazgató, a templom felújításáról is gondoskodott. Mindenre és mindenkire odafigyelő lelkipásztorként, a magyarság sorsáért felelősséget érző emberként volt ismert.

Rendkívüli teherbírásának jeleként 1991-ben, immár nyugdíjasként a tartományfőnök felkérésére elvállalta a Szent Angéla Iskola igazgatói megbízását. Vezetése alatt vált tizenkétosztályossá az addigi általános iskola, ezt maga is munkálkodása egyik fő eredményének tartotta.

Utolsó éveiben, Pasaréten, örömmel élte meg a szerzetesnövendékek társaságát, és amíg ereje bírta, a lelkipásztori szolgálatot. A Margit körúti, és végül az esztergomi kolostorba kerülve öreg korának szenvedéseit igyekezett türelemmel viselni, tudatosan készülve halálára.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!