Június 1. Jézus az örök Főpap

A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap Zsid 10,11-23; Lk 22,14-20

XVI. Benedek pápa kívánságára 2012. évtől ünnep

Mit jelent a mai ünnep?

A Zsidókhoz írt levél Jézus közvetítő szerepét a papnak ahhoz a hivatáshoz hasonlítja, amelyet az Ószövetségben a szomszédos népek minden vallása ismert. A pap közvetítő Isten és az emberek között (latinul pontifex, ami azt jelenti, hogy híd). A papság közvetítő szerepének két formája van (az istentisztelet szolgálata és az Ige szolgálata). Közvetíti a nép imáját, bemutatja a nép áldozatát, és közvetíti Isten válaszát, áldását.

Jézus az egyetlen igazi pap, az egyetlen tökéletes közvetítő, mert egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. Örökre Ő a közbenjáró, az Újszövetség közvetítője. Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta” (Zsid 7,26-27). Egyszer s mindenkorra beteljesítette (bemutatta) az áldozatot mindenkiért.