Május 15. Húsvét 6. hete, hétfő

Húsvét 6. hete, hétfő – ApCsel 16,11-15; Jn 15,26-16,4

Felismertük-e, hogy mindegyikünknek fontos szerepe van az üdvözítés művének szolgálatában?

Jézus tanítványai talán még az ő búcsúbeszéde alatt sem gondoltak arra, hogy nekik milyen fontos szerepük lesz Jézus üdvözítői művének folytatásában. Még kevésbé gondolhattak arra, hogy olyan meghurcoltatások várnak rájuk, amelyekről Jézus beszélt: „eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek”.

Mi azt gondolhatjuk, hogy ezek a mondatok egyedül az apostolokra vonatkoztak. Arra nem gondolunk, hogy az egyszerű hívőkre is érvényesek. Ha a Szentlélekre hallgatunk, ha mindig azt tesszük, amit Ő mond nekünk, akkor mi is kerülhetünk ilyen helyzetekbe.

A Szentlélek vezette Jézust földi működése során, a fogantatásától egészen a feltámadásáig. A Szentlélek által támasztotta fel az Atya Jézust. Általa nyilatkoztatta ki a világnak, hogy Ő az Atya Egyszülöttje, Isten Fia.

Az apostolokat is a Szentlélek segítette. Ugyanúgy együttműködött velük, mint Jézussal. Vezette őket, sugallva, hogy hova menjenek, hova ne menjenek. Ő adott isteni erőt emberi szavaiknak. A Szentlélek segítségével tudtak helyt állni, örömmel tanúságot tenni Jézusról akkor is, amikor meghurcolták őket.

A Szentlélek miket is megsegít abban, hogy tanúságot tegyünk arról, hogy Jézus tanítványai vagyunk.

Az Apostolok Cselekedeteinek mai részlete fényt vet a nőknek az Egyházat fenntartó szerepére is.

A szentleckében azt olvashatjuk, hogy Filippiben a megtértek között volt a bíborárus Lídia asszony, akinek „az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait”. Ennek az asszonynak a nagylelkűsége megnyitotta az utat Európa missziójának megindításához!

Lídia megtérése, valamint az ő vendéglátó szeretete emlékeztet minket arra a készséges lelkületre, amellyel Szűz Mária befogadta az örök Igét, amely nélkülözhetetlen volt üdvösségünk művében. Nagy szükség volt arra a szolgáló szeretetre is, amellyel Márta vendégül látta a Mestert. Vagy arra az odaadó figyelemre, amellyel testvére, Mária hallgatta Jézus tanítását. Azokra az asszonyokra is szükség volt, akik a háttérben gondoskodtak Jézusról, illetve az apostolokról egész útjuk során.

Fogadjuk el, hogy a nők szerepe nélkülözhetetlen az Egyházban! Sajátos női karizmájukkal, sokszínű, nélkülözhetetlen tevékenységükkel kiegészítik a hithirdető, valamint az egyházszervező férfiak munkáját. Úgy szükséges együttműködniük az apostoli szolgálatot hivatásszerűen ellátó férfiakkal, amilyen egységben, mégis csodálatos munkamegosztásban tevékenykedik Krisztus a Szentlélekkel együtt. A Logosz kezdőbetűje derékszögű, csupa merevség, a Szentléleké csupa hajlékonyság.

Kérjük a Szentlelket, hogy teremtsen bennünk új, éber szívet! Tegye készségessé szívünket Jézus tanításának a teljesítésére! Adjon bátorságot, valamint erőt, hogy mindig, mindenütt tanúságot tudjunk tenni a feltámadt Krisztusról!