Április 27. Húsvét 3. hete, csütörtök

Csütörtök húsvét 3. hetében – Jn 6,44-51

Mit jelent az, hogy Jézus „az élet kenyere”?

Istenben már a világ teremtése előtt is volt élet. Ennek az életnek ősforrása az Atya. A Fiú, mint örök Ige, maga is az Atya által él. Ugyanakkor ez az élet a Szentlélekben áll fenn, aki egyfelől önálló személy, másfelől pedig azt mondjuk Róla, hogy az Atya és a Fiú közös Lelke. A Szentlelket ezért éltető Léleknek, a Szeretet Lelkének is mondjuk, hiszen az isteni személyeket a személyes Szeretet köti össze. A Szentháromság tehát szeretetkapcsolatokból áll.

Az Ige megtestesülésével Jézus Krisztus által, a Szentlélek közreműködésével jött létre a személyes kapcsolat Isten, illetve ember között, és egyedül Általa állhat fönn. Általa lehetünk Isten életének részeseivé. Egyedül Jézus által élhetünk örökké tartó, meg nem szűnő egységben (azaz szeretetkapcsolatban a Szentháromsággal, valamint egymással).

Isten Fia azért lett emberré, hogy minket Isten életében részesítsen. Ehhez viszont nélkülözhetetlenül szükség van az Ő feltámadott testének rendszeres vételére. Mert számunkra Jézus feltámadott teste Isten életének a hordozója, az örök életnek a kenyere.