Március 29. Nagyböjt 5. hete, szerda

Nagyböjt 5. hete, szerda – Jn 8,31-42

Isten gyermekeinek szabadságában élünk-e?

II. János Pál pápa szerint, ha az egész Szentírásból csak egyetlen mondat maradhatna fenn az utókorra, ő azt választaná, hogy: „az igazság… szabaddá tesz benneteket”. Jézus mondta a mai evangélium szerint: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor… megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket. Néhány mondattal később pedig így folytatta: „mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek… Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek”.

Jézus értelmezésében az igazság nem csupán az ő tanítása, hanem egyben az ő személye is. Tehát Ő Maga az Igazság. Sőt ezzel együtt Ő az Út és az Élet is, amely az igazság megismeréséből, illetve követéséből fakad. Tehát az jár az igazságban, az él szabadságban, aki Jézus tanítása szerint él. Így lehet eljutni az üdvösségre. Elválaszthatatlan egymástól az igazság, a szabadság, valamint az üdvösség.

Egyedül a tiszta szívű ember tudja befogadni az Istent. Ha bensőnkben szabaddá válunk minden önző vágytól, ha arra törekszünk, hogy Isten tetszésére és felebarátaink javára éljünk, akkor üdvözülhetünk.