Március 26. Nagyböjt 5. vasárnap

Nagyböjt 5. vasárnapja, feketevasárnap van – Jn 11,1-45

A Húsvétra való felkészülésünk utolsó vasárnapja.

Mit jelent az, hogy Jézus az élet és a halál ura?

A mai evangélium szerint amikor Lázár betegségének híre eljutott Jézushoz, Ő tudta, hogy Lázár már halott. De nem indult el azonnal, hanem várt még két napig. Azért tette ezt, hogy amikor kinyittatja Lázár sírját, már senki se tudja kétségbe vonni, hogy Lázár meghalt. Így mindenki megláthatja Isten hatalmát, amely a halott Lázár életre keltésében mutatkozott meg. Jézus ezzel akarta igazolni, hogy Ő az élet és a halál felett is úr. A halál ugyanis egyedül az élet urának engedelmeskedik. Ezért Jézus vissza tudja hozni a földi életbe azt is, aki már átment a halál kapuján.

Betániában azzal fogadták Őt, hogy a barátja már negyednapja halott. Így Lázár feltámasztása a tanítványok hitét is jobban megerősítette, mintha a beteg Lázárt gyógyította volna meg.

A csoda véghezvitele előtt Jézus két nagyon fontos kijelentést tett: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki… hisz énbennem, az nem hal meg örökre”.

Jézus szavai, illetve az ő szavait hitelesítő feltámadása a garancia arra, hogy földi halálunkkal nem szűnik meg az életünk, hanem folytatódik az örök életben. Együtt maradunk Jézussal, valamint a Benne meghalt szeretteinkkel.

Jézus teremtő szava nem csaupán létbe hívó, hanem létezésünket is átváltoztató, örök életbe emelő szó. Megkeresztelkedésünk óta az örök isteni élet csíráját hordozzuk a testünkben.

A Húsvétra való felkészülésünk utolsó vasárnapján a Szentlélek segítségével ismerjük fel, hogy esetleg nem zártuk-e be magunkat a gúzsba kötő önzés, az irgalmatlan sötétség barlangjába! Jézus szavára jöjjünk ki a béke, az irgalom, a megbocsátás szabad levegőjére! Jézus képes megújítani minket, új reményt adni nekünk.

Jézus nem ragadja ki a Benne hívőket a halál karmaiból, de azt sem engedi, hogy a halál bárkit is kitépjen az ő kezéből. Ha földi életünkben hiszünk Jézusban, akkor Ő a halálunk után is a társunk marad. Ezzel a hittel fogadjuk a halált, amelyen mindnyájunknak szükséges átmennünk! Jézus ígérete alapján a halál által léphetünk be a boldog örök életbe.

Mindnyájunkat meg tud rendíteni a halál. Jézus együtt érez fájdalmainkkal. Lázár testvéreinek könnyeit látva Ő is könnyekre fakadt. De éppen azzal válhatunk jellé a körülöttünk élők előtt, hogy megrendültségünkben is megvalljuk a feltámadásba vetett hitünket.

Hozzátartozóink halálának hittel való elfogadása segítsen bennünket abban, hogy Krisztus halálának, illetve feltámadásának ünnepére jól fel tudjunk készülni! Sokan már a boldog örök élet kapujának másik oldalán ünnepelnek velünk. Ne feledjük, hogy egyedül Jézus a mi reményünk, Aki az élet és a halál ura!