Március 25. Gyümölcsolt Boldogasszony

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony – Lk 1,26-38.

Mit jelent számunkra az Ige megtestesülésének ünnepe?

Ma azt ünnepeljük, hogy az Ige megtestesülésével Mária méhében az Isten végérvényesen elkötelezte magát mellettünk. Istennek ezt a döntését nem lehet, de Isten nem is akarja visszavonni, vagy meg nem történtté tenni. Ő mindig velünk akar lenni, méghozzá személyesen, a Fiú emberi természetével is, és nemcsak a földi, hanem az örök életünkben egyaránt. Ennek megvalósulása érdekében az Isten együtt akar működni velünk.

Ahhoz, hogy elkezdődhessen a megváltás műve, vagyis hogy emberré lehessen a második isteni Személy, a mindenható Isten egy embernek, Máriának a beleegyezését, valamint közreműködését kérte. A názáreti leány erre így felelt: „történjék velem szavaid szerint”, és ezzel igent mondott Isten akaratára. Ahogy a világ teremtésekor szükséges, illetve elegendő volt Isten „legyen” szava, úgy a Szent Szűz igen-je is szükséges, illetve elegendő volt a megtestesülés megvalósulásához.

Isten Fia szeretettel vállalta a mi emberi életünket, hogy megmutassa nekünk, hogyan lehetséges a mi számunkra is Isten életét élni. Ma ünnepeljük az Ő földi életének első pillanatait, amikor egy szemmel alig látható petesejtben elindult az Isten Fiának földi élete.

Mária különleges kiválasztása és üdvtörténeti szerepének hittel történő vállalása arra indíthat bennünket, hogy észrevegyük azt, hogy Isten minket is kiválaszt, nekünk is feladatot ad, amelyet fogadjunk hittel, ha pedig elfogadtuk, akkor azt teljesítsük is! Ha felismerjük életünkben a Mindenható akaratát, akkor Máriával együtt mi is mondjuk ki: „történjék velem szavaid szerint”! Amikor tiszta szívvel elimádkozzuk e szavakat, átérezhetjük, hogy Jézus a mi életünk részévé akar válni. Isten megajándékoz bennünket Fiával, Jézussal. Ha Isten akaratára mi is tudunk igent mondani, akkor Isten Fiának élete bennünk is valósággá válik.

Mária példája arra tanít minket, hogy kerüljünk bármilyen élethelyzetbe, tudjunk nyitottak lenni Isten akaratára, és azt bátran fogadjuk el (akkor is, ha áldozat, akkor is, ha emberileg érthetetlen, vagy megmagyarázhatatlan). Mert ha bizalommal elfogadjuk Isten akaratát, akkor Ő sokkal jobbal ajándékoz meg minket, mint amit saját magunknak a legjobbnak gondolunk.

Mária példája arra indítson minket, hogy a mi életünk vezérlő elve is Isten akaratának nyitott szívű keresése, bizalomteljes elfogadása, valamint készséges megvalósítása legyen. Sohase arra kérjük az Istent, hogy teljesítse azt, amit mi elterveztünk. Inkább segítsen megérteni, hogy mit akar tenni velünk és általunk! A Szűzanyához hasonlóan mi is azt kérjük, hogy a mi közreműködésünkkel is legyen meg az Isten akarata.