Március 8. Nagyböjt 2. hete, szerda

Nagyböjt 2. hete, szerda – Mt 20,17-28

Vajon milyen a sikeres és boldog élet?

Amikor Jézus a mai evangélium szerint „bizalmasan közölte” tanítványaival, hogy mi vár Rá Jeruzsálemben, a Zebedeus-fiúk elérkezettnek látták az időt arra, hogy biztosítsák maguknak az első helyeket Krisztus dicsőséges országában. „Amikor a többi tíz… méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt”, Jézus tudta, hogy nem az iránta való részvétből méltatlankodtak, hanem mert ők is vágyódtak az első helyekre.

Anélkül, hogy bármelyiküket megszégyenítette volna, saját példájával igyekezett átformálni értékrendjüket: „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért”.

Az igazi megtiszteltetés nemcsak az, hogy Krisztussal lehetünk majd az örök dicsőségben, hanem az is, hogy Vele lehetünk a küzdelmekben, a szenvedésben, valamint életünk feláldozásában.

Jézus követői között a nagyság az alázatos, illetve az áldozatos szolgálatban való elsőséget jelenti. Az a nagyobb, aki mások javát keresi, aki azt tartja megtiszteltetésnek (dicsőségnek), ha minél többen elfogadják a szolgálatát.

Mi a szolgáló szeretetben, a nagylelkűségben versenyezzünk!