Hirdetés 2023. február 26.

Nagyböjt 1. vasárnapja

  1. A mai perselyadományokat a ferences iskoláknak továbbítjuk. Kérjük a kedves testvérek bőkezű adományait.

  2. A szentmisék után hamvazásban részesítjük azokat a híveket, akik hamvazószerdán nem tudtak részt venni. A hamvazás a templom melletti folyosón történik.

  3. Martos Levente Balázs atya püspökszentelése márc. 4-én, szombat 10 órakor lesz a Szent István Bazilikában. Foglaljuk őt imáinkba, mint az esztergomi Ferences Gimnáziumunk öregdiákját is!

  4. A nagyheti szertartások énekeinek erősítéséhez idén is lehet csatlakozni templomunk Kántorátusához. Jelentkezni Kecskés Mónikánál lehet a sekrestyében vagy vasárnap este a Porciunkula teremben.

  5. Nagyböjtben minden pénteken du. fél 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.

  6. Barsi Balázs atya elmélkedései segítenek idén is húsvét ünnepére való felkészülésben. A nagyböjti konferenciabeszédeket ma estétől vasárnaponként a 18:30-kor kezdődő szentmisék után hallhatjuk.