Február 22. Hamvazószerda

Hamvazószerda – Joel 2,12-18; Mt 6,1-6,16-18

Mit jelent számunkra a nagyböjti időszak?

A mai naptól kezdve bűnbánattal készülünk az Istennel való szövetségünk, valamint az emberekkel való kapcsolataink megújítására, illetve a húsvéti örömre. Ennek jeléül hamvazkodunk. A hamvazás szertartása közben a pap emlékeztet minket Jézusnak a Márk evangéliumában leírt második mondatára: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15)!

Vétkeink megbánásának, az eredményes megtérésünknek, a régivel való szakításnak, valamint az új életnek az alapja egyedül az evangélium befogadása. Ezért a nagyböjti időszakban nagyobb figyelmet, több időt szentelünk Isten igéjének hallgatására és a róla való elmélkedésre.

Isten igéje világosságot ad nekünk ahhoz, hogy felismerjük és elfogadjuk tévedéseinket, hiányosságainkat, mulasztásainkat. Ez szomorúsággal tölthet el minket. De Isten irántunk való szeretetének felismerése erőt adhat nekünk ahhoz, hogy elesettségünkből felkeljünk. Azért tarthatunk örömmel bűnbánatot, mert Isten a gyarlóságunk, illetve a méltatlanságunk ellenére is szeret minket, valamint méltó arra, hogy mi is szeressük Őt.