December 29. Karácsony nyolcada

December 29. – 1Jn 2,3-11; Lk 2,22-35

Tudjuk-e, hogy a hit ajándékára van szükségünk ahhoz, hogy Jézussal találkozzunk?

Hitre volt szüksége Máriának, hogy az Ige testet ölthessen méhében a Szentlélek által. Hitre volt szükségük a pásztoroknak, majd Simeonnak, valamint a többieknek is, hogy felismerjék Jézusban a Messiást.

Simeon személyével kapcsolatban az evangélista nem egyszer, hanem háromszor is említi a Szentlelket. Először, hogy a Szentlélek lakott benne. Másodszor, amikor a Lélektől kapott kinyilatkoztatást arról, hogy még az ő életében eljön a Megváltó. Harmadszor pedig, amikor a Szentlélek indította őt azon a napon a templomba, amikor Jézust odavitték a szülei.

Az idős Simeon hitt a Lélek kinyilatkoztatásának, amely szerint meg fogja látni az Üdvözítőt. A Lélek nyitotta meg a szemeit, hogy felismerje a kisded Jézusban a Megváltót, akinek érkezésére várt. Miután Simeon meglátta Jézust, attól kezdve már nem volt több vágya. Hiszen kaphatna-e az ember annál nagyobb ajándékot, hogy megláthatja az Isten Fiát?

A láthatatlan Istent akkor ismerhetjük meg igazán, ha befogadjuk Őt. Isten megtapasztalásánál nincs nagyobb öröm. Ennél nagyobb boldogságra hiába is vágyakoznánk. Ez ad majd nekünk boldogságot az örök életben is!