December 25. Karácsony – ünnepi szentmise

December 25. ünnepi mise – Jn 1,1-18

Mit jelent számunkra karácsony ünnepe?

A mai evangéliumban János azt írta, hogy a megtestesült Igében „élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága”. Ez azt jelenti, hogy a megtestesült Ige Élet, illetve Világosság. Szent Ágoston ezt így magyarázta: „Az Ige az Atya ölén Igazság és Élet, testet öltve utunkká lett”.

Tovább olvasva a mai evangéliumot: „Az Ige az igazi világosság volt,… hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek”. Ez azt üzeni számunkra, hogy Jézus bennünk akar megszületni. Így tud Isten gyermekeivé tenni minket.

Szent Terézia Benedikta kármelita nővér (Edith Stein) írta: „Ó csodálatos csere! Az emberiség Teremtője, testet öltve magára, megajándékoz istenségével. Ezért a csodálatos tettért jött a világra a Megváltó. Ember gyermekévé lett Isten, hogy az emberek Isten gyermekeivé lehessenek”.

Egy kedves ismerősöm írta: Isten Fia felvette az emberi testet és találkozik a teremtményével, aki ember. A karácsony ünnep, a találkozás, vagy találkozások ünnepe. A készület… a lelket és a testet alkalmassá teszi a találkozás megvalósulására. A próféciák a várakozás időszakában felkészítenek a találkozásra. Meglátogatjuk a betlehemi barlangot, hogy újszülöttként köszöntsük a megtestesült Isten Fiát. A teremtett ember ünnepli a teremtést. Hiszen a Teremtő találkozni akar teremtményével. A betlehemi jászol előtt hódolunk és örömünk a találkozás. A teremtett emberi találkozások megszülik az emberi szeretetet”.

Jézus a biztonság, a meg nem szűnő remény érzését, valamint a szeretet örömét hozta el nekünk. Csukjuk be a bűnöknek, a gyűlöletnek, a kétségeknek a kapuit! Nyissunk utat a sötétséget legyőző fény, illetve a szeretet előtt! Legyen Jézus kedves vendége házunknak, Akinek látogatását vártuk, Akit örök vendégként mindig a szívünkben hordozhatunk! Angelus Silezius írta: „Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben”.

Fogadjuk be az Istent, hogy az ő gyermekeiként megkapjuk azt a hatalmat, vagyis azt a küldetést, hogy testvérei legyünk azoknak, akik úgy érzik, hogy nincsen senkijük. Segítsünk az Istennek megmenteni minden embert, újjáéleszteni azt a hitet, hogy lehetséges a remény azok számára, akik Istenben bíznak!

A Krisztussal való találkozás, sőt a Vele való együtt élés töltse el mindnyájunk szívét túlcsorduló mértékben szeretettel, örömmel, békével, hogy szeretteinknek is bőségesen jusson mindebből! És ne csak most, az ünnepek alatt, hanem az új év minden napján is, egész életünkben!