December 22. Advent 4. hete, csütörtök

December 22. – Lk 1,46-56

Hogyan készülünk Jézus születésének méltó megünneplésére?

Karácsonykor a Szűzanya éneke lehet a mintánk, hogy méltó módon köszönthessük a testté lett Igét.

Mindenekelőtt imádjuk és magasztaljuk az Istent!

Utána köszönjük meg Isten irgalmas hűségét nemcsak a magunk, hanem hozzátartozóink, sőt egész nemzetünk nevében is! Adjunk hálát azért, hogy velünk is nagy dolgokat művelt a Hatalmas! Köszönjük meg, hogy a kinyilatkoztatással Isten minden emberi értelmet meghaladó tudást tárt fel előttünk! Adjunk hálát azért is, hogy a keresztségben az ő életét adta nekünk, a szentáldozás által pedig Krisztust hordozhatjuk és adhatjuk azoknak, akik elfogadják tőlünk. Életünk legnagyobb ajándéka Ő, de Vele együtt azok az emberek is, akiknek a szívébe irántunk való szeretetet öntött, akik szeretnek minket, akiket szerethetünk, akik elfogadják a mi szeretetünket.

Ezeken felül vannak külön személyes adományaink is. Isten különösen azoknak ad nagy ajándékokat, akik rábízzák életüket, és Neki akarnak szolgálni. Ennek az évnek a történéseiért, a megpróbáltatások közben kapott kegyelmekért is adjunk hálát!

Végül adjunk hálát azért, hogy Krisztus nevében összegyűlve imádkozhatunk, és Vele együtt adhatunk hálát az Atya végtelen szeretetéért! Krisztus mondta: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20).