December 8. Szeplőtelen fogantatás

December 8. Szeplőtelen fogantatás – Lk 1, 26-38

Tudatában vagyunk-e annak, hogy Isten ránk bízta nemcsak a magunk, hanem mások üdvösségét is? Felelősnek érezzük-e magunkat mások üdvösségéért?

Duns Scotus János ferences teológus (1270-1308) már 550 évvel a szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése előtt indokoltnak tartotta, hogy Szűz Mária fogantatásától kezdve mentes maradjon az eredeti bűntől. Így érvelt: „Decuit, potuit, ergo fecit”Illett, Isten megtehette, tehát megtette”.

Melyek a mai ünnep tanulságai a magunk számára?

1. Azon a helyen, ahol élünk, Isten rajtunk keresztül akar belépni a világba.

2. Érezzünk felelősséget mások üdvösségéért!

3. Isten mindnyájunkat alkalmassá tesz a ránk szabott feladat elvégzésére.

Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy szeretteinkkel együtt mindnyájan elnyerjük az üdvösséget!