Október 22. Évközi 29. hét, szombat

Évközi 29. hét, szombat – Lk 13,1-9

Mi jut eszünkbe a balesetekről és a szerencsétlenségekről?

A baleseteket, valamint a szerencsétlenségeket figyelmeztetésként is lehet értelmezni. Esetleg tévesen azt is gondolhatjuk, hogy bűneinkért már itt a földön is büntet az Isten. Ezért szoktunk ilyeneket hallani (esetleg mondani), hogy: „Megbüntette őt az Isten!” vagy „Elérte őt Isten büntetése!” Pedig Isten nem egy bosszúálló, büntető hatalom, hanem minket szerető Atyánk! Nem Ő büntet, hanem a bűn hordja magában természeténél fogva a szükségszerű ok-okozati következményét. Találóan fogalmazza meg ezt Dosztojevszkij regényének a címe (Bűn és bűnhődés).

Földi életünk nem a jutalmazásnak, még kevésbé a büntetésnek az ideje. A számadás fenn van tartva a túlvilágra. Az Isten nemcsak nem akar büntetni, hanem a bűnbánat lehetőségével, ennek nyomán pedig bűneink megbocsátásával akar megszabadítani minket bűneinktől. Sőt meg akar szabadítani azok önmagukban hordott szükségszerű következményétől is.

Isten hosszan tűrő és nagyirgalmú (vö. Szám 14,18). Ad nekünk időt a megtérésre. De ne éljünk vissza Isten türelmével, irgalmasságával, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát (vö. Mt 25,13), amikor számadásra szólít minket. Igaz a mondás, hogy sok fiatal meghal addig, míg egy öreg!

A minket ért szerencsétlenségek, illetve balesetek, ha életben maradtunk, legyenek számunkra felhívások a megtérésre! A gazda a vincellér kérésére hagy időt a példabeszédbeli terméketlen fügefának, hogy gyümölcsöt hozzon. Isten időt ad nekünk is, hogy fölismerjük az ő türelmes szeretetét, és teremjük a megtérés, valamint a bűnbánat gyümölcseit (vö. Mt 3,8).

A terméketlen fügefa mi vagyunk. Egyszer lejár az időnk. Számunkra a jelen idő a végső idő. Döntésre szánt időszakban élünk. Mostani döntésünktől függ a jövőnk (az örök üdvösség vagy az örök kárhozat). A sorsunk még a mi kezünkben van. Megkapjuk a bűnbocsánat szentségének, illetve az Oltáriszentségnek a kegyelmeit. Vagy fölismerjük és megragadjuk a lehetőségeinket, vagy elveszünk. Kétszer is elhangzik a mai evangéliumi részletben: „De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan”.

Az utolsó ítéleten elhangzó kérdések nem a bűneinket firtatják majd, hanem azt, hogy vajon megbántuk-e azokat, és megtértünk-e. A jó cselekedeteinket, a szeretetszolgálatainkat fogják számon kérni tőlünk.

Nyilvánvaló lesz, hogy milyen bűnöket követtünk el, milyen jó cselekedetek megtételét mulasztottuk el, de az is, hogy milyen bűnbánatot tartottunk. Az is kiderül, hogyan igyekeztünk bűneinket jóvátenni. Meg fogják tudni a hozzátartozóink azt is, hogy mennyire szerettük őket.

Most van itt a megtérés, a megújulás ideje. Még van remény! Ne éljünk vissza Isten türelmével! Jól használjuk fel a még rendelkezésünkre álló időt!