Orbán Márk ferences atya gyászjelentése

A vidám szív derűssé teszi az arcot is,
a szív bánata megöl minden életkedvet.” (Péld 15,13)

 

Emberszerető Istenünk irgalmába vetett bizalommal adjuk hírül, hogy

Orbán Imre P. Márk OFM

ferences szerzetes pap, életének 80. évében, 2022. július 1-jén elhunyt.

Márk atya Szombathelyen született 1943. február 6-án. A pasaréti ferences templom környezetében élte vidám ministráns és hittanos éveit. A Bólyai János Textiltechnikumban érettségizett 1961-ben, majd a következő évben jelentkezett a rendbe. 1962. augusztus végén Esztergomban kezdte meg a noviciátust, ami után fogadalmas szerzetesként ugyanitt folytatta teológiai tanulmányait. 1966-ban tett örökfogadalmat, majd ugyanebben az évben katonai szolgálatra vonultatták be Nagyatádra, amit az 1968-as csehszlovákiai események miatt fokozottan feszült légkörben töltött le. Leszerelése után 1968-ban Pasarétre került, teológiai tanulmányainak befejezése után 1969. június 15-én pappá szentelték Esztergomban. Ettől az évtől kezdve a szentendrei Ferences Gimnáziumban tanított. 1974-ben Pasarétről a budai rendházba költözött. 1981 és 1989 között az esztergomi gimnáziumban lett technika, rajz és műszakirajz tanár, valamint prefektus, emellett a balatonakarattyai üdülő gondnoki feladatait is ellátta. A rendek újra indulásakor a siralmas állapotban visszakapott szécsényi kolostor helyreállításával bízták meg, melyet 1994-ig nagy lelkesedéssel irányított. Következő állomáshelyén, Mátraverebély–Szentkúton a lelkipásztori feladatok mellett a Ferences Világi Rend országos asszisztensi szolgálatát is ellátta, melyet 18 éven keresztül 2012-ig hűségesen végzett. 2006-ban, a magyarországi provinciák egyesítésének évében, a szombathelyi rendház gvardiánja és plébánosa lett. 2012-ben Esztergomba helyezték templomigazgatónak, emellett a világi rend régiós asszisztenseként is működött. 2014-től Gyöngyösön, 2020-tól ismét Esztergomban végzett lelkipásztori szolgálatot, amíg egészségi állapota ezt lehetővé tette.

Mindig derűsen és alázatosan volt jelen, az életet nem túlbonyolítva az egyszerű megoldásokat részesítette előnyben, de a lényeget mindig hűségesen megőrizte és adta tovább rendi és világi testvéreinek, diákjainak és a rábízottaknak.

Utolsó hónapjait az esztergomi Ferences Szociális Otthonban töltötte. Itt látogatta meg pár héttel ezelőtt definitor generálisunk, aki megkérdezte tőle, mit fog mondani a Jóistennek, amikor majd előtte áll. Márk atya jellemző, vidám válasza ennyi volt: „Na végre!”

Márk atya üdvösségéért 2022. július 14-én 10 órakor, az esztergomi ferences templomban szentmisét mutatunk be, majd ezt követően kerül sor a temetésre a rendház kriptájában.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!