Július 11. Szent Benedek apát

Július 11. Szent Benedek – Mt 19,27-29

Miben kérhetjük Szent Benedeknek (Európa fővédőszentjének) közbenjárását?

Amikor VI. Pál pápa 1964-ben a Nursiai Szent Benedeket Európa fővédőszentjének nyilvánította, egyrészt hangsúlyozni akarta, hogy Benedeknek és követőinek jelentős szerepük volt Európa megtérítésében, kultúrájának kialakításában. Másrészt közbenjárását is kérte Európa újra evangelizálásához.

Két oka van annak, hogy az imént hallott evangéliumi részlet a mai szentmisébe került. Az egyik ok, hogy szerepe volt Benedek hivatásának kialakulásában. Amikor ugyanis Benedek Rómában nevelkedve megdöbbenéssel látta az akkori rómaiak léha, züllött életét, akkor a mai evangéliumi részlet hatására menekült a hegyek közé, hogy Isten útján maradhasson. Ezt alig tizennégy évesen, egyedül szeretett dajkája tudtával tette. A másik ok pedig Jézusnak a Péter kérdésére adott válasza, valamint ennek sajátos értelmezése volt.

Az a minden, amit Péter és társai elhagytak, konkrét személyeket, tárgyakat, életkörülményeket foglalt magába. Ezek bármilyen szegényesek, illetve szűkösek lehettek, számukra a mindent jelentették. Amikor Péter a jutalom felől érdeklődött, ugyanígy konkrét javakra, előnyökre, tisztségekre gondolt.

Szükséges azonban megemlíteni, hogy Péter a Jézushoz intézett kérdését csak azután tette fel, miután fenntartások nélkül mindent elhagytak. Tehát nem számító anyagiasságból kérdezte, hiszen jól tudta, hogy Istennel nem lehet alkudozni és kereskedni. De lehetséges, hogy miután már egy ideje követték Jézust, felmerült bennük (akár mások érdeklődése nyomán is) a jutalom kérdése.

Jézus soha senkinek nem ígért semmit erre a földi életre, semmi földi jót vagy előnyt, egyedül az örök életet. Jézus válaszában a százannyi az örök életet jelentette.

Jézus követői hamar megtapasztalták, hogy az Egyházban már ebben a földi életben testvéreket, atyákat, anyákat kapnak, földeket is, hiszen bárhová mentek, keresztény testvéreiknél otthonra találtak. Benedek a követőivel együtt ezt tapasztalták meg, ezért is került ez az evangéliumi részlet a mai ünnepre.

Szent Benedektől azt kérhetjük, hogy segítse Európában, illetve hazánkban is az Evangélium szerinti élet megújítását. Segítsen meg minket az Isten, hogy egy nagy családot alkothassunk, melyben otthon érezhetjük magunkat a mennyei Atya gyermekeiként, valamint Krisztusnak és egymásnak a testvéreiként!