Június 26. Évközi 13. vasárnap

Évközi 13. vasárnap – Lk 9,51-62

Hogyan követhetjük Jézust?

Jézus mindnyájunkat meghív az ő követésére. Ez azt jelenti, hogy oda megyünk, ahová Ő megy. Az út végső célja az Atya. Az út pedig maga Jézus. Ő azt mondta, hogy: „Én vagyok az út, az igazság és az élet… Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” (Jn 14,6). Ezzel arra hív, hogy úgy gondolkodjunk és úgy cselekedjünk, ahogyan Ő.

Ehhez arra is szükségünk van, hogy elsajátítsuk az ő lelkületét. Mivel ez nem volt meg a tanítványaiban, „megfeddte őket: »Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek…«. Egy másik alkalommal pedig önmagát állítja elénk példaképül: „tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű(Mt 11,29). Pál apostol írja: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt” (Fil 2,5).

A mai evangéliumi részletből megismerhetjük Jézus lelkületének néhány vonását, amelyet szükséges elsajátítanunk, ha amellett döntünk, hogy Őt követjük.

Jézus irgalmas. Mindig kész megbocsátani. Az erőszakra nem erőszakkal válaszol. „Nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse”. „Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak” (Mt 5,7). Az irgalmasság az Ószövetségben is lényeges tulajdonsága Istennek (vö. Kiv 34,6). Egyébként pedig a szeretet erényének egyik megnyilvánulása az irgalmasság. Jézus követőinek a legfőbb ismertető jele, hogy szeretettel vannak egymás és mások iránt. Az irgalmasok megértést és megbocsátást tanúsítanak a szenvedők, a betegek, az üldözöttek, illetve a bűnösök iránt.

Jézus állhatatos. Szilárdan „elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy”, hogy értünk meghaljon. Szabadon dönt mellettünk. Az ő követőinek is tudatosságra, eltökéltségre, valamint áldozatkészségre van szüksége. Hallhattuk a mai evangéliumban is, hogy: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára”. Érdemes tudni, hogy a palesztinai ekézéshez a köves talaj miatt nagy ügyességre és összpontosított figyelemre volt szükség.

Jézus élete egészen, teljesen odaadott élet. Akik Jézus szorosabb követésére vállalkoznak, azok számára Isten országa mindent felülmúló érték, melynek öröme annyira betölti életüket, hogy azt teljes odaadással, szelíd erővel hirdetik.

Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy minden körülmények között követni tudjuk Jézust!