Június 14. Évközi 11. hét, kedd

Évközi 11. hét, kedd – Mt 5,43-48

Hogyan lehet, és miért érdemes szeretnünk azokat, akik üldöznek minket és rosszat akarnak nekünk?

Jézusnak nem az a legnehezebben teljesíthető parancsa, hogy: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket”! Ennél nehezebb a szeretet általános parancsa, mert több figyelmességet és tapintatot igényel. Nagyon fontos vigyáznunk, mert helytelenül, önzően is lehet szeretni, ami olykor nagyobb kárt tud okozni, mint mások rosszindulatú bántása!

Az ellenség szeretete sokkal egyszerűbb feladat, mert egyoldalú. Ők ugyanis mindig ártani akarnak nekünk, és erre fel lehet készülni. Hazugságokat mondanak rólunk. És aki hazudik, az általában lop is (ellopja azt, ami a miénk, legyen az jó hírnév, erkölcsi javaink, vagy mások irántunk való szeretete). Rosszindulatúan üldöznek minket, nyomorba és rabságba akarnak dönteni, tönkre akarják tenni testi-lelki egészségünket, stb. Végső céljuk pedig a másik feletti teljes diadal, esetleg a fizikai megsemmisítés addig, amíg a másik végleg el nem tűnik a küzdőtérről.

Ne tápláljunk hamis illúziókat magunkban! Ne gondoljuk azt, hogy a mi szeretetünk hatására máról holnapra megszűnik másokban a gyűlölet. Hiszen senkiben nem volt nagyobb szeretet, mint Jézusban, akire mégis kimondhatatlan gyűlölettel rontottak rá. Aztán megkínozták és kivégezték, ártatlanul és igazságtalanul.

A végtelenségig nem lehet kitérni azok elől, akik szándékosan ártani akarnak nekünk. Aki fél és elrejtőzik, vagy esetleg menekül, az megkettőzi ellenfele bátorságát, és üldözésre csábítja őt. Ezért inkább Jézushoz hasonlóan mi is kérdezzük meg a minket ok nélkül bántó embert, hogy: „miért ütsz?” (Jn 18,23).

Aztán vállaljuk a konfrontálódást, vigyázva arra, hogy nem az ő módszereikkel, s még kevésbé az ő indulatosságukkal tegyük ezt! A negatív indulatoknak (a sértődésnek, neheztelésnek, a gyűlöletnek stb.) még a hajszálerei se jelenjenek meg a szívünkben!

Jézus indoklása szerint azért érdemes szeretnünk azokat, akik üldöznek és gyaláznak minket, mert így vagyunk gyermekei a mennyei Atyának. A mai evangéliumi részlet végén arra szólít fel minket Jézus, hogy: „Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok”! Isten tökéletességét az követi, aki az ő szeretetét közvetíti embertársai felé. Ez a leghitelesebb bizonyítéka annak, hogy Isten életét éljük. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen szeretetre csak azok képesek, akik Isten életét élik.

Az Atya jóságát, irgalmas szeretetét, és ezzel együtt Jézus áldozatkészségét azzal tudjuk követni és közvetíteni, ha okosan szeretjük azokat, akik nekünk rosszat akarnak. Ez egyben igazi vallásosságunk leghitelesebb bizonyítéka.

Kérjük a Szentlelket, segítsen meg minket, hogy általa úgy tudjuk szeretni egymást, ahogy Jézus és Vele együtt az Atya szeret minket!