Június 13. Páduai Szent Antal

Június 13. Páduai Szent Antal – Mk 16,15-20

Nem vagyunk-e kicsinyhitűek?

A mai evangéliumi részlet Márk evangéliumának abból a 12 verséből való, amelyet a márki közösség (az evangélista által elmondottakra emlékezve) a 2. századfordulón fűzött az eredeti evangéliumhoz. Ezek a versek már az őskeresztény Egyház missziós sikereiről is szólnak.

A hitről tanúskodó 5 jel felsorolása a korai Egyház tapasztalatait is tükrözi. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem tud ilyen jeleket felmutatni, annak nincs hite. De aki hisz, az külsőleg is megtapasztalhatja Isten erejének megnyilvánulásait.

Noha Antal életében kevés csodát művelt, az ő ünnepén azért olvassuk Márk evangéliumának ezt a részét, mert a temetése napján megsokasodtak a csodák. Aztán később a felsorolt csodajelek kísérték az ő közbenjárását.

Előzetesen nagyon fontos megjegyeznünk, hogy:

  • mindegyik jel csak Jézus nevének a segítségül hívása után teljesedik be,
  • ezek a jelek lelki értelemben teljesülnek,
  • ne azt kutassuk, hogy ezek a jelek mások életében hogyan valósulnak meg, hanem elsősorban magunkra alkalmazzuk!

1. Nevemben ördögöt űznek.

Az ördög alatt nemcsak a minket megkísértő és ártó gonosz szellemre gondolunk, hanem a negatív indulatokra és az ártó szenvedélyekre is, amelyek elhatalmasodhatnak bennünk és rajtunk (mint például a gyűlölet, a harag, a bosszúvágy, a rosszindulat, stb).

2. Új nyelveken beszélnek, a türelmes szeretet nyelvén.

Türelmes és szelíd szeretettel, jóakarattal, odafigyeléssel, a megértés készségével szót tudunk érteni másokkal.

3. Kígyókat vehetnek kezükbe, és… nem árt nekik.

A kígyó a gonosznak, a sátánnak a szimbóluma. Ne felejtsük el, hogy önmagunkban erőtlenek vagyunk ahhoz, hogy ellenálljunk az önzés, a testi élvezetek és gyönyörök csábításainak! Az Úrral való személyes kapcsolat azonban ártalmatlanná tudja tenni a kísértőnket.

4. „Ha valami mérget isznak, nem árt nekik.

Nem tudunk elszigetelten élni. De ha minden nap iszunk Jézus tanításának tiszta forrásából, akkor a hamis filozófiákkal szemben (például, hogy: ‘nincs igazság, csak vélemények vannak’, vagy hogy: ‘semmire sincs biztos válasz’, stb.) kialakul bennünk egyfajta immunrendszer, amely felismeri és ártalmatlanná teszi a bódító hazugságokat.

5. „Ha… betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.

A legnagyobb betegség a szeretetre való képtelenség. A Jézusban hívők ezt is képesek orvosolni, meggyógyítani a Tőle kapott szeretet hatalmával.

Kérjük Szent Antal közbenjárását, hogy a Jézusba vetett hitünknek ezeket a jeleit és ismérveit (Jézus nevének segítségül hívását követően) a magunk életében is megtapasztalhassuk!