Május 24. Szent Ferenc Assisi bazilikájának felszentelési évfordulója

Május 24. Az Assisi Szent Ferenc bazilika fölszentelése  Jel 21,1-5; Jn 10,22-30

Számunkra melyek Jézus legfontosabb tanításai?

Ferenc testvér 1226. október 3-án este költözött az örökkévalóságba. Már másfél év múlva szentté avatták. A tiszteletére Assisiben épített templom alapkövét rögtön a szentté avatást követő napon (1228. május 28-án) IX. Gergely pápa helyezte el. Az építkezés aztán 25 évig tartott. Az ünnepélyes felszentelést 1253. május 25-én IV. Ince pápa végezte. Ekkor hozták át a Szent György templomból Szent Ferenc földi maradványait.

Ferenc számára nagyon fontosak voltak a templomok, mint az Istennel és az egymással való találkozásoknak, valamint együttléteknek a színhelyei. Ugyanis főleg a templomokban hallotta meg az Úr szavát.

Ferenc, aki minden erejével Krisztushoz akart tartozni, mélyen a szívébe véste, hogy azok tartoznak Jézushoz, akik figyelmesen hallgatják és megtartják az ő szavát. Jézus mondta, hogy: „juhaim hallgatnak szavamra, … ők követnek engem” (Jn 10,27). Mi se feledjük el, hogy az elmúlt időszakban Jézus mit akart személyesen nekünk mondani, és hogyan sikerült azt életté váltanunk!

Elsősorban a Jézus iránti feltétlen bizalom szükséges ahhoz, hogy meghalljuk az ő szavát. Aki nem készségesen hallgatja, vagyis nem akarja követni Jézus tanítását, az nem fogja felismerni, amikor Ő szól hozzánk. Ha minden eseményben, minden élethelyzetben, de különösen a döntéshelyzetekben Rá figyelünk, akkor Ferenchez hasonlóan egyre világosabban és határozottabban fogjuk hallani, valamint megismerni Jézus hangját.

Sok minden nyugtalaníthat minket, melyek miatt nem jutnak el hozzánk Jézus szavai. Pedig „csak egy a szükséges” (Lk 10,42). Mégpedig az, hogy helyesen válasszuk meg a végső célunkat, és ennek megfelelően éljünk. Jézus megfogalmazása szerint életünk célja az Atya, a Hozzá vezető út pedig Ő maga. Önmagáról mondta, hogy: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14,6). Szent Ágoston ezt úgy magyarázta, hogy: „Az Ige az Atyánál Igazság és Élet, testet öltve pedig Utunkká lett”. Jézus nagyon sokszor hívja fel a figyelmet arra, hogy maradjunk Vele személyes, bensőséges kapcsolatban. A hit által Jézus él bennünk. Pál apostol írja: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem” (Gal 2,20). Hozzátehetjük, hogy az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Ennek gyümölcsei közül az a legfontosabb, hogy Jézusnak az a szeretete fog élni szívünkben, amellyel az Atya szereti Őt, és Ő az Atyát. Így válhatunk Isten élő templomává, amely Isten jelenlétének, valamint az Istennel, az egymással való találkozásoknak, és legfőképpen az áldozatok bemutatásának a színhelye.