December 17. Advent 3. hete, péntek

December 17. – Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17

Mi az alapja Istenbe vetett bizalmunknak, a hitünknek?

A mai naptól kezdve a szentmisék olvasmányaival és a zsolozsma szövegeivel megkezdődik a karácsonyra, Krisztus születésének megünneplésére való felkészülés.

Jézus korára az írástudók a Biblia alapján pontos listát készítettek arról, hogy szerintük milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az eljövendő Messiásnak, milyen körülmények között, milyen módon kell eljönnie és működnie. Ezek közé tartozott az is, amivel advent folyamán többször is találkoztunk, hogy Illés prófétának újra el kell jönnie, hogy az embereket előkészítse a Messiás fogadására.

A mai szentmise olvasmánya arról szól, hogy Jákob (Ábrahám unokája) úgy adta tovább a nagyapjától örökölt atyai áldást, hogy fiáé, Júdáé lesz a fejedelmi pálca és a vezéri bot. Tőle származik az Eljövendő, akit a kormánypálca igazában megillet.

Később a Júda törzséből való Dávid alapította meg a királyi házat, és azt az ígéretet kapta, hogy az ő utóda fogja megvalósítani Isten uralmát, és a királyság örökre megmarad családjában. Mi már tudjuk, hogy ez a jövendölés úgy teljesedik be, hogy a Messiás uralma átnyúlik az örökkévalóságba.

Az evangéliumban Jézus családfáját olvassuk Máté szerint. Lukács evangéliumában is olvasunk egy családfát (Lk 3,23-38), és a kettő eltér egymástól. A két evangélista más-más hagyományt használt Jézus nemzetségtáblájának elkészítéséhez. Egymás forrásait nem ismerték, ezért nem tudták ellenőrizni és nem is kívánták volna.

A kétféle családfa azt akarta bizonyítani Jézus kortársainak, hogy Istennek lehet hinni, mert hűségesen megtartja ígéreteit. Ezért mondjuk az elődeinktől örökölt imádságunkban, hogy: „Istenem, hiszek Tebenned, mert örökké igazmondó vagy”.

A két evangélista elsődleges célja annak bizonyítása volt, hogy Jézus valóban a megígért Messiás, mert eredete visszamegy Dávidhoz és Ábrahámhoz. Ábrahám kapta ugyanis azt az első ígéretet, hogy ivadékában nyer áldást a föld minden népe. Jézus nemzetségtáblája annak a bizonyítéka, hogy Isten megtartja ígéreteit, ezért bízhatunk Benne.

Jézus nemzetségtáblájában a szentek mellett megtalálhatók a bűnösök is. Családfája azt is bizonyítja, hogy Isten Fia a bűn által megfertőzött világba született bele, hogy megszabadítsa és megváltsa az embert. Ugyanígy akar vállalni minket is, esetleg szomorú, sőt talán szégyenletes élettörténetünkkel együtt. Bele akar születni a mi világunkba is.

Tudjuk, hogy az emberek hitetlensége és szívtelensége miatt milyen körülmények között született meg a mindenség Királya. Szeretettel készítsünk Neki örök lakást a szívünkben, hogy aztán Ő készíthessen majd nekünk örök lakást a mennyben!