Május 29. Évközi 8. hét, szombat

Évközi. 8. hét, szombat – Mk 11,27-33

Jellemző-e a ránk a bűnbánat?

Amikor a zsidó vallási vezetők a templom megtisztítása után feltették Jézusnak azt a kérdést, hogy „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?”, Jézus a válaszát attól tette függővé, hogy az ő kérdésére válaszolnak-e. Erre a farizeusok „Nem tudjuk!” válasza valójában kibújás volt a válaszadás alól. Ez bűnös magatartás, mert mögötte nem az igazság megismerése és elfogadása utáni vágy húzódott meg, hanem lényegében elutasítás volt. A tartózkodó ember nem állít és nem is tagad, nem kötelezi el magát, nem vállal felelősséget. Jézus kérdésére a főpapok tudták ugyan a helyes választ, hogy „a mennyből volt” Jézus hatalma, de ezt nem akarták elfogadni.

Mi tudjuk, hogy Jézusnak „a mennyből volt” a hatalma. De újra és újra tudatosítanunk kell magunkban, hogy mire van hatalma. Jézusnak van hatalma a bűnök megbocsátására (Mt 9,6; Mk 2,10).

A tegnapi evangéliumban megdöbbentő, hogy Jézus a fügefán nem talált gyümölcsöt, és emiatt elszáradásra kárhoztatta, jóllehet „még nem volt itt a fügeérés ideje” (Mk 11,13). El kell fogadnunk, hogy minden életkornak megvannak a hitből fakadó megfelelő gyümölcsei. Legfőképpen a bűnbánat gyümölcseit kell megteremnünk.

Assisi Szent Ferenc nevében Alois Leclerc figyelmeztet, hogy tiszta helyet kell készíteni szívünkben, és minden szemetet ki kell seperni, még szorongásainkat is. Ez csak a Szentlélek által lehetséges. De nem elég megszabadulnunk bűneinktől, hanem mindennek azért kell történnie, hogy teret adjunk az Istennek, vagyis kérnünk és engednünk kell, hogy Isten lakást vegyen bennünk, azaz betöltsön minket életével.

A keresztség szentsége által személyes kapcsolatba kerülünk az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, és ezt a kapcsolatot tudatosan ápolnunk kell. Ez lelki életünk legfontosabb feladata. Enélkül nincs gyümölcsöt termő vallásos élet.

Tudnunk kell, hogy a világon minden a kisebb ellenállás, a kisebb nyomás, a kisebb töltés felé vándorol. Vákuum pedig sehol sincs, így a lelki életben sem. Azért kell magunkban nagyobb töltést, nagyobb erőteret biztosítani Isten jelenlétének, hogy ne találjon magának helyet a gonosz. A világ mérgei ellen nincs más védőfelszerelés és védekezési mód. Az imádság által egyre élőbb, személyesebb kapcsolatra kell jutni külön-külön mindhárom isteni Személlyel (az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel). Ezt Jézus tanításának figyelmes meghallgatásával és megvalósításával, valamint az Eucharisztia méltó módon való magunkhoz vételével tudjuk biztosítani.

Bűnbánattal, vagyis testünk-lelkünk templomának kitakarításával és feldíszítésével készüljünk a holnapi ünnepre, Szentháromság vasárnapjára!