Január 16. Szent Berárd és vértanútársai – ferences ünnep

Január 16. Szent Berárd és társai vértanúk – Mt 10,16-23

Tudomásul vesszük-e, hogy itt a földön állandó üldöztetésnek vagyunk kitéve?

Jézus isteni bölcsességgel, okossággal és a bárány szelídségével hirdette az Isten országát. A béke üzenetét hozta és kerülte a vitatkozást, mégis mindig ellentmondással találkozott. Sőt, saját népe részéről vállalnia kellett a kitagadást és a vértanúságot is. A tanítványok sem remélhetnek más sorsot, mint amilyen a Mesterüké volt. Végrendeletében is figyelmeztette tanítványait: „Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” (Jn 15, 20) Ebből következik, hogy ha „tapsol nekünk a világ”, akkor valamit rosszul csinálunk.

Egy ismerősöm mondta, hogy a keresztényeknek úgy kell élniük az állandó üldöztetés készenléti állapotában, mint ahogy az egerek állandó veszélynek vannak kitéve a macska miatt. Jézus tanítványainak ugyanis második ismertető jegye az, hogy az üldöztetés állapotában élnek (az első ismertető jegyük pedig az, hogy szeretik egymást).

Az evangélium visszautasítása és a tanítványok üldöztetése azt a benyomást is kelthette bennük, hogy az Isten országának erői alulmaradnak a gonoszság erőivel szemben. Fennállt a lehetősége annak, hogy a tanítványok elveszítik bizalmukat és bátorságukat. Ezért az apostolok nevelésében nagy helyet kapott az üldöztetésre való előkészítés. Fel kellett készülniük arra, hogy bizalmukat csak Istenbe vethetik. Úgy kellett elindulniuk, mint a bárányoknak a farkasok közé, s így látszólag nem sok az esélyük a győzelemre.

Jézus arra is felhívta a figyelmet, hogy olykor a hatalom emberei is a tanítványok ellen fognak támadni. Sőt, helyzetüket még az is súlyosbítani fogja, hogy: „… eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele Istennek.” (Jn 16,2) Ez napjainkban is gyakran megtörténik, például a szélsőséges muzulmánok részéről.

Jézus a legerősebb szellemi fegyvert adja a tanítványai kezébe: a Szentlélek bölcsességét és erejét. A Szentlélek átsegíti majd őket az üldöztetés nehézségein. Az Ő segítségével fognak kitartani minden küzdelemben. Tanúságtételükben is a Szentlélek irányítja őket. Sőt, éppen az ellenséges környezet ad lehetőséget arra, hogy hősiesen kitartsanak a hitben, és a gyűlölettel szemben tanúságot tegyenek Isten türelmes szeretetéről.

A történelem igazolta, hogy mindaz bekövetkezett, amire Jézus figyelmeztetett. Amióta az Egyház, mint Isten országának jele és hordozója megalakult, szüntelen üldöztetésnek van kitéve. A jó és a rossz ellentéte Isten országának terjedése közben is megmarad.

Ha tehát bármilyen jellegű üldöztetésben van részünk, akkor jusson eszünkbe, hogy ránk is vonatkozik, nekünk is szól, amit Jézus a boldogságok felsorolásának végén fogalmazott meg: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” (Mt 5,11-12)