Július 17. Évközi 15. hét, péntek

Évközi 15. hét, péntek – Mt 12,1-8

Megteszünk-e mindent azért, hogy a vasárnapot jól tudjuk megünnepelni?

A zsidók számára a vallási törvények három csoportja kiemelkedően fontos volt. Az első csoportba a templommal, a másodikba a rituális tisztasággal, a harmadik csoportba pedig a szombat megszentelésével kapcsolatos törvények tartoztak. Ezért érthető, hogy a szombat megünneplésével kapcsolatos, előbb hallott jelenet a három szinoptikus (vagyis együttlátó) evangélium mindegyikében megtalálható.

A szombatnak a pihenésre vonatkozó parancsa benne van a Tízparancsolatban. A Kivonulás könyve (Kiv 23,12) már hangsúlyozza ennek a pihenésnek emberséges oldalát is: hogy a rabszolgák lélegzethez jussanak. De szigorú értelmezése csak a babiloni fogság után jött szokásba. Ekkor már (a körülmetéléssel együtt) a választott néphez és Jahvéhoz való tartozás jele lett.

A szombat neve a héber „sabbat”-ból ered, ami nyugalmat jelent. Ennek biztosítása érdekében a Talmud (vagyis a Törvény magyarázata) szerinti felsorolásban szombaton harminckilenc féle munkát tilos volt végezni. Ezek közül az első hat ez volt: szántani, vetni, aratni, kévét kötni, csépelni, szórólapátolni. A farizeusi magyarázat szerint az apostolok kalásztépése „aratásnak” számított, a tenyérben való dörzsölés „cséplésnek”, így megtörték a szombati nyugalmat.

Jézus a mai evangéliumi jelenetben is hangoztatta, hogy a törvény az emberért van, és úgy is kell értelmezni. Hozzátette, hogy adott esetben az irgalmasság és a szeretet gyakorlása nagyobb érték, mint az áldozatbemutatás.

Jézus másik megjegyzése, hogy: „az Emberfia ura a szombatnak is”. Ez egy igazi kinyilatkoztatás, mert Ő fölötte áll a törvénynek. Ezért a szombat megtartását újra értelmezheti, amelyet meg is valósított, és ezzel a szombatot a teremtés ünneplésévé avatta.

Amikor mi az Úr napját a hét első napján, Jézus feltámadásának napján ünnepeljük, egyrészt arra kell gondolnunk, hogy a teremtés műve a megváltással, az emberi élet újjáteremtésével fejeződött be igazán. Másrészt arra kell emlékeznünk, hogy Jézus feltámadásával belépett az isteni nyugalomba, és megígérte nekünk, hogy Ő utána mi is beléphetünk oda (v. ö. Zsid 4,1-11). Ez lesz majd az igazi szombat, amikor az emberek megpihennek fáradalmaikból.

A mi számunkra a vasárnap megszentelése az Egyházhoz és az Istenhez való tartozásunknak nemcsak a jele, hanem biztosítéka is. Lehetőség arra, hogy odaforduljunk Isten felé és egymás felé, továbbá Isten szemével nézzük a magunk és mások életét, valamint teljesítsük a szeretet parancsát.

Gondos tervezéssel és szervezéssel előre készülnünk kell rá, és mindent meg kell tennünk azért, hogy a vasárnap igazi ünnepe legyen családunknak, illetve közösségünknek, és emlékeztessen arra a nagy napra is, amikor majd a teremtés eléri végcélját, és Istennél mindnyájan együtt leszünk az örök nyugodalomban.