Köszönet a járvány idején 0-24 órában működő Élő Rózsafüzérért

Hálásan köszönöm mindazoknak az imádságát, fáradozását, akik az Élő Rózsafüzér imaláncban a járvány idején részt vettek a nap 24 órájában egymást váltva engesztelésül bűneinkért, és fohászkodva, hogy mielőbb hívek jelenlétében lehessenek újra a szentmisék.

Imáink meghallgatásra találtak az Úrnál!

Május 30-án, szombat éjfélkor (24.00) záródik az egy órás vállalt rózsafüzér imádság, de természetesen egyéni imádságként továbbra is bátorítok mindenkit a rendszeres rózsafüzér imádságra!

Külön köszönöm Lovasné Bessenyei Máriának a imalánc gondolatát, a szervezési, koordinálási szolgálatát, és az imádság lelkületében való példaadó lelkületét!

Kérem, hogy ne feledkezzünk el a hálaadásról sem. Lehetőség szerint szentmisében és / vagy egy órányi rózsafüzér imádsággal hálát adva az Úrnak minden kegyelméért, ajándékáért. Legyünk mi is olyanok, mint az az egy idegen leprás, aki akkor is köszönetet mondott az Úrnak, amikor a többiek elfelejtkeztek erről. „Jézus pedig így szólt: »Nemde tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem volt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?«” (Lk 17,17-18)

Kérem az Úr sokszoros áldását, bőséges kegyelmét az imádságban résztvevők számára!