Április 21, Húsvét 2. hete, kedd

Húsvét 2. hete, kedd – ApCsel 4,32-37; Jn 3,7b-15

Tudjuk-e, hogyan lehet, és hogyan kell újjászületnünk?

A mai evangéliumi részletben Jézus megismételte Nikodémusnak, és nekünk is mondja, hogy Újjá kell születnetek! Ekkor Nikodémus a lelki újjászületés módjáról érdeklődött: Hogyan lehetséges ez?

Tudjuk, hogy a lelki újjászületés szentségei a keresztség, a bérmálás és a bűnbánat szentsége. A keresztségben újjászületünk vízből és Szentlélekből, részesedünk Isten életében. A bérmálás szentségében pedig megerősítést kapunk.

A keresztségben és a bérmálásban csak egyetlen alkalommal részesedhetünk. Az újjászületés azonban nem csupán egyetlen alkalom, hanem egész életünk állandó folyamata is, melyben a Szentlélek hatása alatt egyre jobban lelki emberekké válunk. Ebben segít minket a bűnbocsánat szentsége, amelyben viszont ismételten részesedhetünk.

Igazán hatékonnyá csak akkor válik a Szentlélek működése bennünk, ha tudatosan vállaljuk Isten életét, ami azt jelenti, hogy állandóan együttműködünk a Szentlélekkel. Jézust is a Szentlélek tette képessé arra, hogy egészen elfogadja az Atya akaratát, és teljesen, fenntartás nélkül odaadja magát az Atyának. Az Atya pedig úgy szeret minket, hogy egyszülött Fiát nekünk adja. A Zsidóknak írt levélben olvassuk, hogy Krisztus az örök Lélek által önmagát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. (9,l4) Jézus az Atya akaratát teljesítve úgy adta át magát az Atyának, hogy ezzel egyszersmind odaadta magát nekünk.

Jézus példát adott arra, hogy mit jelent: teljesen átadni magunkat az Atyának. Úgy kell nekünk is odaadni magunkat az Atyának, hogy azoknak adunk mindent, fenntartás és a viszonzás elvárása nélkül, akiknek az Atya adni akarja általunk.

Példa erre az őskeresztény Egyház közössége. Őket a Jézusba vetett hit kapcsolta össze, és mivel a hittel együtt jár a szeretet, az anyagi javak terén is egy családnak tekintették magukat. Olyanok is akadtak közöttük, akik egész vagyonukat a közösség rendelkezésére bocsátották, és vállalták az evangélium hirdetését, mint Barnabás, aki később Pál kísérője lett.

Jézus azt is mondta, hogy aki a Lélekből született, az megtapasztalja magában a Szentlelket. Jézus ezt így fejezte ki: hallod a zúgását, vagyis megtapasztaljuk magunkban a működését. Aki hittel elfogadja Jézus életét, az a Szentlelket fogadja el, és általa a teljes Szentháromságot. Aki szeret engem, Atyám is szereti őt, elmegyünk hozzá, és lakást veszünk nála. Az Istennel való személyes párbeszédben ismerjük fel, hogy mi az Atya akarata, és hogy Jézussal együttműködve mit és hogyan kell tennünk. A Szentlélektől pedig bölcsességet és erőt kapunk, hogy amit felismertünk, azt meg is tudjuk valósítani.