Március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1.vasárnapja  Ter 2,7-9; 3,1-7; Róm 5, 2-19; Mt 4,1-11

Tudjuk-e, hogy a kísértések milyen vágyak felkeltésével akarnak eltántorítani minket Jézus követésétől?

Jézus a nyilvános működését visszavonulással kezdi, hogy meghitt magányban legyen Istennel. Nekünk is ez a célunk. A nagyböjt számunkra olyan lelki értelemben, mint a méregtelenítő kúra. Ahogyan a betegségek megelőzésében fontos szerepet játszik az egészséges életvitel, a helyes táplálkozástól a mozgáson át egészen a rendszeres orvosi szűrővizsgálatokig, lelki értelemben is fontos, hogy szívünk-agyunk megtisztuljon, és lelkünk elteljen Szentlélekkel, új erőre kapjon. Ezért van szükségünk a szentgyónásra, böjtre, alamizsnára, imádságra, csendes visszavonulásra, a szórakozásoktól való távolmaradásra.

Lukács evangélista külön kiemeli, hogy a Lélek (azért) vitte a pusztába Jézust, hogy a sátán megkísértse. Lukács azért tartja fontosnak, hogy lejegyezze Jézus próbatételét, mert Jézus példájával bátorítani és erősíteni akar minket. Ha a sátán Jézust is megkísértette, mennyivel inkább megkísérti az Őt követőket.

Tanulságos, hogy a kísértések általában zsigeri szinten kezdődnek: megélhetés, nemiség, önmegvalósítás. Kísért a kenyérrel, hisz enni kell, a családot el kell tartani. Kísért a hatalommal és a gazdagsággal, hisz milyen nagy a befolyása annak, aki kulcspozícióba kerül, nagy vagyont tud szerezni. Az emberek millióit manipulálhatja anélkül, hogy erőszakos diktátornak tűnne, kísért a szabadsággal az önmegvalósítás és a kiteljesedés ígéretével, azzal, hogy autonóm személyiségek, önálló, emberi jogokkal felruházott polgárok vagyunk. Alattomosan elhallgatja kötelességeinket, teremtményi mivoltunkat, a bűn okozta károkat. Kifényesíti, tetszetős álruhába öltözteti a bennünk levő rossz hajlamokat, sőt egyenesen kívánatossá teszi. Kísért a testkultusszal, és nem utolsó sorban a szabadelvűség gátlástalan globalizációjával.

A sátán nem buta, nagyon jól ismeri az Írásokat, csak éppen nem hisz bennük. De felhasználja cselszövései során, amikor be akar hálózni, amikor le akar venni a lábunkról, amikor hízeleg, amikor a földi dicsőséget és a könnyebb utat ígéri és sugallja. A Biblia idézgetése önmagában még nem vall hívő lelkületre. A Szentírás szavai felhasználhatók egymás ellen, önző érdekek igazolására és érvényesítésére is. Csak a Szentlélek segítségével tudjuk megkülönböztetni, milyen szándék lappang egy-egy bibliai vers idézgetése mögött.

Az ószövetségi olvasmány megmutatja, hogy a sátán akkor is hazudik, amikor kérdez. Önmagából nem tud adni semmit, csak azt kínálja, ami az Istené. Nincs földi paradicsom, nincs szenvedésmentesség, viszont velünk zarándokol Jézus Krisztus, Aki önmagát kínálja. Amint Jézus győztesen került ki a kísértésekből, mi is győzünk, ha Jézusra hallgatunk és Őt követjük.

Nemcsak kenyérrel él az ember”. A lényeg ezen a szón van: „Nemcsak”. Egyedül Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.