Hirdetés 2020. január 26.

Évközi 3. vasárnap

  1. A Megszentelt Élet ünnepéhez kapcsolódóan, febr. 1én, szombaton az esti szentmise végén ferences közösségünk tagjai ünnepélyesen megújítjuk szerzetesi fogadalmunkat!

  2. Gyertyaszenteléssel egybekötött szentmise lesz február 2-án, jövő vasárnap délelőtt 10 órakor. Kérjük a kedves testvéreket, hogy gyertyát hozza­nak magukkal.

  3. Szeretettel várjuk a liturgia szolgálata iránt elkötelezett, énekelni szerető híveket. A szolgálatra alapfokú kottaolvasási készség birtokában lehet jelentkezni a misék után a sekrestyében. A szkóla a vasárnap esti fél 7-es misén, valamint a kiemelt egyházi ünnepeken énekel a liturgián.

  4. Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban szeretnének házasságot kötni, jelentkezzenek Kázmér atyánál.