Hirdetés 2020. január 19.

Évközi 2. vasárnap

  1. (szombat este): Árpád-házi Szent Margit égi születésének 750, évfordulójának ünnepe alkalmából a margitszigeti szabadtéri oltárnál jan. 19-én, vasárnap 11.00 órai kezdettel szentmisét mutat be Dr. Erdő Péter bíboros atya.
  2. A krisztushívők egységéért végzett ökumenikus imahét jan. 19-től 26-ig tart, melynek alapgondolata: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2). Foglaljuk imáinkba a keresztények egységét.
  3. Szeretettel várjuk a liturgia szolgálata iránt elkötelezett, énekelni szerető híveket. A szolgálatra alapfokú kottaolvasási készség birtokában lehet jelentkezni a misék után a sekrestyében. A szkóla a vasárnap esti fél 7-es misén, valamint a kiemelt egyházi ünnepeken énekel a liturgián.
  4. Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban szeretnének házasságot kötni, jelentkezzenek ITT.