Január 11. Vízkereszt után

Január 11. – 1Jn 5,5-13; Lk 5,12-16

Melyek az Ige megtestesülésének legfőbb gyümölcsei?

János apostol két kijelentésében foglalja össze, hogy melyek az Ige megtestesülésének legfőbb gyümölcsei.

1. Megismertük Isten szeretetét és hittünk benne.

2. Közösségben vagyunk Istennel és egymással.

János apostol levele megemlíti ezeknek néhány jelét, illetve bizonyságát.

Jézus megkeresztelkedése a víz és a Szentlélek által úgy tesz tanúságot Isten szeretetéről, hogy Isten Fia nemcsak megtestesült, hanem vállalta bűnös voltunkat is, és az Atya ezzel együtt fogadta el Őt szeretett Fiának. A keresztfán Jézus szívéből együtt kifolyó víz és a vér pedig az igazi halálát bizonyította, vagyis valóságos emberségét és mindhalálig tartó szeretetét.

A Jézus oldalából kifolyó vízben és vérben a hagyomány a kegyelem eszközeit látta, elsősorban a keresztséget és az Oltáriszentséget. Amikor János apostol arról szólt, hogy Jézus a víz által jön hozzánk, elsősorban a keresztségre gondolt, amely a Szentlélek megszentelő hatását fejti ki. Ez tesz képessé minket arra, hogy kitartsunk a hitben és a szeretetben. Ez adja meg a győzelmet a világ kísértései felett. „Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”

Isten szeretete nemcsak odáig terjedt. hogy a második isteni Személy igazi emberi természetet vett fel, és mindhalálig bizonyította irántunk való szeretetét, hanem ezen felül isteni életét is meg akarta osztani velünk.

A lepra meggyógyítása annak a jelképe, hogy Jézus a legnagyobb bűntől és a haláltól is meg tud szabadítani. A lepra a gyógyíthatatlan betegségek közé tartozott. Akit ez a betegség megtámadott, halottnak számított. Az általános felfogás szerint egyedül Isten volt képes a leprát eltüntetni és a beteget meggyógyítani. A leprás hittel vallotta, hogy Jézusban Isten ereje működik. Azzal a kijelentésével, hogy „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!”, azt a hitét fejezi ki, hogy amit Jézus akar, attól függ egész léte: közössége Istennel és az emberekkel, a helye az életben. Jézus a leprás érintésével nemcsak az emberek közösségének adta vissza a leprást, hanem közösségbe hozta önmagával, és bevonta őt Isten népének közösségébe is. Ahogy Jézus a földi életében megtisztította a leprást, úgy tisztít meg mindenkit az Egyház által kiszolgáltatott keresztség révén, hogy Isten igazi gyermeke legyen, és Isten új népének, az Egyháznak a tagja is.

A karácsonyi időszak végén jól meg kell jegyeznünk, hogy Isten az ő Igéjének megtestesülésével úgy bizonyította irántunk való végtelen szeretetét, másképpen fogalmazva: Isten Igéje megtestesülésének és földi életének legfőbb gyümölcsei, hogy

– Isten Fia valóságos ember lett, aki annyira szeretett minket, hogy képes volt meghalni értünk, és

– Isten saját életében részesít minket a Szentlélek által. Örüljünk ezeknek az ajándékoknak, töltsön el minket vigasztalással és az örök élet reményével, és ne szűnjünk meg hálát adni értük!