Augusztus 1. Évközi 17. hét, csütörtök

Évközi 17. hét, csütörtök – Kiv 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53

Mennyire alakítjuk életünket Jézus mennyek országáról szóló tanítása szerint?

Jézus a példabeszédek témáit a hallgatósághoz igazodva a földművelésből, a háztartás körüli munkákból veszi. Mivel Máté szerint a példabeszédeket Jézus a csónakból mondta, a hallgatók között pedig a tó partján ott voltak azok a halászok is, akik közül Jézus az apostolokat választotta, a mai evangéliumi részletben szereplő háló-hasonlattal Jézus a halászattal foglalkozó hallgatók számára is meg akarta magyarázni, hogy milyen az Isten országa.

1) Isten mindenkit üdvözíteni akar. Isten mindenkit be akar fogni hálójába, hogy minden embert elvezessen az örök életre.

2) A földi Egyházban együtt élnek a jók és a rosszak. A „mindenféle” hal azt jelenti, hogy rosszakkal (a mai példabeszéd szóhasználata szerint: a hitványakkal) együtt vannak a jók is. (Mint a búzával a konkoly.) A szétválasztás csak a végítéleten megy végbe. Addig még nincs véglegesen lezárva, hogy ki a jó és ki a rossz. A földi élet a megtérés időszaka. Itt a tévelygők még lehetőséget kapnak a megtérésre, a hívőknek pedig az a kötelességük, hogy életük példájával, a szeretet gyakorlásával, valamint türelmes és kitartó közbenjáró imádságukkal segítsék embertársaikat az igaz út megtalálásában. Tehát a tévelygők helyes útra térítésében éppen a jók életének példájára van szükség.

Szent Ágoston szerint a rossz emberek által okozott szenvedéseknek vagy botrányoknak olyan formában is szerepe van Isten tervében, hogy az igazak a türelem és szeretet gyakorlása révén még jobbakká váljanak.

NB! Földi életünkben folyamatos a küzdelem a jó és a rossz között, és ennek frontvonala a mi szívünkön keresztül húzódik.

3) Isten állandóan népe között akar lakni. (Jézus kifejezésével: „A mennyek országa közöttetek van.”)

4.) Az ószövetségi olvasmánynak is ez az üzenete.

A szent sátor elkészítése kinyilatkoztatás a mi számunkra is. Mózes látomásban kapta az utasítást a szent sátor elkészítéséhez, amely Isten jelenlétét jelképezi.

Isten nemcsak időlegesen és időnként akart a népének megmutatkozni, hanem mindig vigyáz rájuk, vezeti őket és figyelmezteti őket, hogy szentül éljenek, tartsák meg törvényeit. A szent sátor Isten gondviselésének is a tanúja volt, hiszen a sátor felett lebegő felhő jelezte, hogy mikor induljanak, és meddig maradjanak egy helyen.

Amit Isten az ószövetségi időben képekben mutatott be, azt teljesség szerint Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki. Benne a második isteni személy emberré lett, Ő az Egyház feje, és ilyen formában Isten velünk van a világ végéig.

Isten jelenlétére és gondoskodó szeretetére kell emlékeztetnie minket az angyalok szobraival körülvett tabernákulumnak is! Nehéz helyzetekben és nehéz döntések előtt itt kérjünk tanácsot Istentől!