Június 14. Jézus Krisztus, az örök Főpap

A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap

Zsid 10,11-23; Lk 22,14-20

2012. évtől ünnep XVI. Benedek pápa kívánságára

(votív mise a misekönyv 890. oldaláról)

A Zsidókhoz írt levél Jézus közvetítő szerepét ahhoz a hivatáshoz hasonlítja, amelyet az Ószövetségben a szomszédos népek minden vallása ismert: a pap közvetítő Isten és az emberek között. A papság közvetítő szerepének két formája: az istentisztelet szolgálata és az Ige szolgálata.

Jézus az egyetlen igazi pap, az egyetlen tökéletes közvetítő, mert egy személyben valódi ember, ugyanakkor Isten Fia. Örökre Ő a közbenjáró, az Újszövetség közvetítője, aki egyszer s mindenkorra beteljesítette (bemutatta) az áldozatot mindenkiért.