Június 13. Páduai Szent Antal

Június 13. Páduai Szent Antal – Mk 16,15-20

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg különösen az Isten iránti kicsinyhitűségünk és bizalmatlanságunk bűneit!

A mai evangéliumi részlet Márk evangéliumának abból a 12 verséből való, amelyet a márki közösség – a többi evangélium ismeretében – a 2. századfordulón fűzött az eredeti evangéliumhoz. Ezek már az őskeresztény Egyház missziós sikeréről szólnak. A hithez kapcsolódó 5 jel felsorolása nem Jézustól ered, hanem a korai Egyház tapasztalatait tükrözi. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem tud ilyen jeleket produkálni, annak nincs hite. De aki hisz, az külsőleg is megtapasztalhatja Isten erejének megnyilvánulásait.

Noha Antal életében kevés csodát művelt, Szent Antal ünnepén azért olvassuk éppen ezt a részt, mert a temetése napján megsokasodtak a csodák, aztán később a felsorolt csodajelek mind tapasztalhatók voltak az ő közbenjárására. Előzetesen három nagyon fontos dolgot kell megjegyeznünk:

  • (NB!) mindegyik jelre vonatkozik, hogy csak Jézusnak („az ő nevének”) a segítségül hívásával lehetségesek,
  • ezek teljesülését lelki értelemben kell venni,
  • nem azt kell kutatni, hogy mások működését követik-e ezek a jelek, hanem elsősorban magunkra kell alkalmazni.

1. „Az én nevemben démonokat űznek ki”

Ez nemcsak a minket megkísértő és ártó gonosz szellemekre, hanem a pusztító indulatokra és a gonosz szenvedélyekre is vonatkozik, amelyek elhatalmasodhatnak bennünk és rajtunk, mint a gyűlölet, a harag, a bosszúvágy, a rosszindulat, stb.

2. „Új nyelveken szólnak” (A szeretet nyelve)

Türelmes és szelíd szeretettel, jóakarattal, odafigyeléssel, a megértés készségével szót tudjunk érteni másokkal.

3. „Kígyókat vesznek fel … és nem árt nekik”

A kígyó a gonosz, a Sátán szimbóluma. Tudatában kell lennünk, hogy önmagunkban erőtlenek vagyunk ahhoz, hogy ellenálljunk az önzés, a testi élvezetek és gyönyörök csábításainak, de az Úrral való személyes kapcsolat ártalmatlanná tudja tenni kísértőnket.

4. „Ha valami halálos mérget isznak, nem árt nekik”

Nem tudunk bezárt füllel élni. De ha minden nap iszunk az evangéliumok tiszta forrásából, akkor a hamis filozófiákkal szemben (hogy nincs igazság, csak vélemények vannak, hogy semmire sincs biztos válasz, stb.) kialakul bennünk bizonyos immunrendszer, amely felismeri és ártalmatlanná teszi a bódító hazugságokat.

5. „Betegekre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak”

A legnagyobb betegség: a szeretetre való képtelenség. A Jézusban hívők ezt is képesek a Jézustól kapott szeretet hatalmával orvosolni, meggyógyítani.

Kérjük Szent Antal közbenjárását, hogy a Jézusba vetett hitünknek ezeket a jeleit és ismérveit – Jézusnak, az ő nevének segítségül hívását követően (NB! erről ne feledkezzünk el!) – magunkban is megtapasztalhassuk!