Május 20. Sziénai Szent Bernardin

Május 20. Szienai Szent Bernardin áldozópap – Jn 14,12-17
Mindennél és mindenkinél jobban szeretjük-e Jézust és az igazságot?

Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk Jézusnak azzal az ígéretével, mely szerint Jézus azért megy el, hogy otthont készítsen nekünk, de nem valami távoli helyen és időben, hanem itt és már most velünk akar lenni mindennap. Ha megtartjuk parancsait, akkor biztosít minket arról, hogy az Atya is szeret minket, az Atyával együtt eljön hozzánk, és lakást vesz nálunk már most, oly annyira, hogy Szent Ágoston szerint az Isten „interior intimo meo = „közelebb van hozzám, mint én magamhoz”. Ez pedig a Szentlélek által valósul meg.
Azt is tudjuk, hogy életünk legfontosabb feladata, hogy mindennél és mindenkinél jobban szeressük Jézust. Mert ha nem ezt tesszük, akkor előbb-utóbb el fogjuk Őt hagyni másvalami vagy másvalaki szeretetéért.
De ahhoz, hogy mindenek fölött szeretni tudjuk Jézust, szükségünk van a Szentlélekre, a Szeretet Lelkére, aki egyben az Igazság Lelke is. Jézus Igazságnak nevezte magát. Az Úr számára tehát rendkívül fontos, hogy az Igazságban éljenek az ő tanítványai.
Simone Weil zsidó származású gondolkodó írta: „Ha választanom kellene Krisztus szeretete és az igazság szeretete között, akkor az igazság szeretetét választanám, mivel meg vagyok győződve róla, hogy ha valóban az igazságot keresem, akkor végül Krisztus karjai közé kerülök”. Tehát nem két, egymást kizáró valóság közül kell választanunk, hiszen nem arról van szó, hogy az egyik választásával le kellene mondanunk a másikról. Aki Krisztust választja, az az Igazságot választja, és fordítva is igaz: aki az Igazságot választja, az magát Jézus Krisztust választja. Sőt, az ellenkező oldalról is igaz: Krisztus megtagadása egyúttal az Igazság megtagadását jelenti, és aki elutasítja az Igazságot, az magát Krisztust utasítja el.
Az Igazság Lelke segít minket abban, hogy rátaláljunk az Igazságra, és erőt ad ahhoz, hogy a minket körülvevő zűrzavarban is tanúságot tudjunk tenni az Igazságról, vagyis az erkölcstelen környezetben és a kísértések között is az Igazság szerint tudjunk élni. 
Az Igazság szentírási értelemben sokkal többet jelent annál, hogy szavaink megfelelnek a valóságnak. A keresztény ember számára mindennap megvalósítandó program, hogy az Igazságban éljen, azaz törekedjen az evangélium Igazságának mind jobb megismerésére, majd teljesítse az igazság útját kijelölő isteni parancsokat, és hűséges maradjon Krisztushoz, aki a legfőbb Igazság.

Az Igazság Lelke egyben a Szeretet Lelke is. NB! „Az igazság szeretet nélkül kegyetlenség, a szeretet pedig igazság nélkül rombol.” (Aquinói szent Tamás). Ezért Isten Igazsága a Szentlélek által úgy mutatkozik meg számunkra, mint Isten irgalmassága. Ha felismerjük és elismerjük bűneinket, akkor a Szentlélek segít minket a bűnbánatban, általa nyerjük el a bűnbocsánatot és a békét, az Isten irgalmas szeretetében élünk, és erről tanúságot tudunk tenni a világban.