Március 22. Nagyböjt 2. hete, péntek

Nagyböjt 2. hete, péntek – Ter 37,3-28; Mt 21,33-43,45-46

Küzdünk-e az irigység ellen?

Könnyen megfeledkezünk arról, hogy a világ nem a mi magántulajdonunk. A tulajdonos Isten, mi pedig csak szolgák (intézők) vagyunk, és munkánk gyümölcséről számadással tartozunk.

Az ószövetségi zsidó néptől Jahve főleg három gyümölcsöt várt el: az egyetlen Istenbe vetett hitet, a mindenki felé megnyilvánuló irgalmas szeretetet, és a Messiás fogadására való felkészülést. Amikor azonban eljött a Messiás Jézus személyében, sorsa a meghurcoltatás és végül a vértanúság lett.

A nép vezetői gyűlölték Jézust, mert szívből jövő vallásosságot követelt, azt hirdette, hogy az üdvösség nem a származástól függ, hanem az Istenbe vetett hittől és a hitből fakadó engedelmességtől. De főleg a nép fölötti hatalmukat féltették tőle. Pilátus tudta, hogy Jézust az ellenfelei „irigységből adták a kezére”.

! A legalattomosabb kísértés – a gőg (= a kevélység) mellett – a látásunkat elhomályosító, ítélőképességünket összezavaró, szándékainkat megmérgező irigység, amely súlyos bűnök forrásává válhat. Felkelti az emberben a gyűlölet érzését az iránt, akit irigyel, vagy akire féltékeny. Következésképpen az illető kész róla rosszat mondani, őt befeketíteni, megrágalmazni, neki rosszat tenni.

Az irigységnek az a hatása is megvan, hogy egyenetlenkedést, viszálykodást idéz elő nemcsak az idegenek között, hanem a családtagok és rokonok között is (mint például az egyiptomi József testvérei között), és ennek nagyon könnyen ellenségeskedés lesz a vége.

József története lehetne az emberi gyarlóság jellemzése is, hiszen arra mutat rá, hogy a féltékenység, az önzés, a gyűlölet és az erőszak még az édestestvérek közé is beveszi magát. A Biblia Isten gondviselésének titokzatos útját rajzolta meg vele. Isten azt is jóvá tudja tenni, amit az ember elrontott. A meghurcolt igazzal van, türelmet és bölcsességet ad neki, és a görbe utat is egyenessé teszi.

Jézus példabeszédének utolsó mondata számunkra is nagy figyelmeztetés: „Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.”

Isten tőlünk is hasonló gyümölcsöket vár el, mint az ószövetségi zsidó néptől. A háromszemélyű egy Istennel való élő, személyes kapcsolatot, Jézus elfogadását és követését, valamint a szeretet új parancsának teljesítését.

Az irigység mérgének a leghatásosabb ellenszere: annak a tudata, hogy az elképzelhető legnagyobb örökség birtokosai lehetünk: az Isten lehet a miénk. De csak akkor, ha mindent, amit Istentől kapunk, az önfeláldozó szeretet oltárára teszünk, vagyis tovább adunk azoknak, akiknek az Isten adni akarja.