Július 6. Évközi 13. hét, péntek

Évk. 13. hét, péntek, rövid – Mt 9, 9-13 – Miben tudjuk magunkat követendő példának állítani mások elé?

A mai evangéliumban Máté apostol és evangélista saját magát (mint az egykori Lévit, a vámost) úgy mutatja be, mint a mindenkori hívő példáját. Ahogyan ő Jézus meghívására véglegesen elkötelezte magát Jézus mellett, és nemcsak az ünnepi asztalnál, hanem a szívében is az első helyre ültette Jézust, arra biztat, hogy aki felé elhangzik a meghívás, annak legyen bátorsága és elszántsága Jézus követésre.

Jézus azt mondta magáról, hogy ő nem az egészségeseké, hanem a betegek orvosa. Aki magát egészségesnek tartja, az nem megy orvoshoz, de nem is gyógyul meg. A „megátalkodottal” szemben még Isten is tehetetlen, mert akarata ellenére senkit sem akar üdvözíteni. Aki viszont elismeri, hogy bűnös, és megváltásra szorul, az Jézushoz fordul, lelkének orvosához.

Adjuk oda Jézusnak bűneinket, egyre buzgóbban kövessük Őt, irgalmas szeretetét nagylelkű jó cselekedetekkel háláljuk meg, és engedjük, hogy üdvözítsen minket!

! Ebben lehetünk mások számára mi is követendő példa.