Április 28. Húsvét 4. hete, szombat

Húsv. 4. hete, szombat – ApCsel 13, 44-52; Jn 14, 7-14

Mi a bizonyítéka annak, hogy egyek vagyunk Jézussal, sőt a Mennyei Atyával is?

A mai evangéliumi részletben azt mondta Jézus, hogy „Aki hisz bennem, az ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is.” – Hogyan kell ezt érteni?

„Ugyanazok a tettek” jelentik Krisztus követőinek az ő szenvedésében, halálában, és ennek következményeként majd a megdicsőülésében való részvételét. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk arról, hogy Pálnak (és majd a többi tanítványnak) ugyanaz a sorsa, mint Jézusnak. Pált (Jézushoz hasonlóan) szintén „féltékenységből” adták halálra honfitársai: őrá is szitkokat és rágalmakat szórtak, végül kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kivégezzék.

Az evangéliummal is az történik, mint Jézussal. Ahogy a második isteni személy Jézusban belépett az emberi történelembe, és találkozott az emberek jó és rossz megnyilvánulásaival, ugyanígy az evangélium hirdetése is ki van téve mindenféle állásfoglalásnak.

„A tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél”. De az megtörténhet, hogy külsőleg, méreteit tekintve nagyobb, látványosabb dolgokat vihet végbe, mint Jézus. Hiszen például Jézus át sem lépte Izrael határát, az apostolok viszont arra kaptak küldetést, hogy az egész világon terjesszék Isten Országát. Pál ugyanazt szenvedte, mint Ura, de nagyobbat is tett, hiszen a pogányoknak is felkínálta az Úr kereszthalálának gyümölcsét: a bűnbocsánatot.

Annál nagyobb dolog nem lehet a világon, mint a Szentlélek által közös életet élni a földön Jézussal, aki az Atyával egylényegű. Jézus által megismerjük az Atyát is, hiszen az Atya a Fiúban nyilatkoztatta ki magát. Az Atya őbenne van, és ő az Atyában. Számunkra Jézus nemcsak az Atya képe, amennyiben tükrözi őt, hanem jelenvalóvá is teszi. Általa az Atya beszél és cselekszik. Amit Jézus megmutatott irántunk szeretetben, türelemben és jóakaratban, az egyúttal az Atya türelme és jóindulata is. Ezért állíthatjuk, hogy Jézusban végleges kinyilatkoztatást kaptunk. Az Atyáról a teremtett világban nem lehet többet elmondani, mint amit Jézus róla elmondott és bemutatott életével, halálával és feltámadásával.

Jézus azt a minden képzeletet felülmúló lehetőséget ajánlotta fel nekünk, hogy ugyanazt az életet élhetjük, mint ő. És ha már nemcsak tetteiben, hanem szenvedésében is követjük Őt, akkor még nagyobb tetteket visz végbe általunk, „hogy az Atya megdicsőüljön” bennünk.