Április 16. Húsvét 3. hete, hétfő

Húsvét 3. hete, hétfő – Jn 6, 22-29

Miért érdemes hinni Krisztusban?

Egyes vélemények szerint a legértékesebb és legszebb személyes kapcsolatok (mint pl. a baráti és jegyesi kapcsolatok) szilárdságát és tartósságát az biztosítja, ha ezek a kapcsolatok mindkét fél számára kölcsönösen hasznosak, előnyösek. Ez fontos szempont a gazdasági és kereskedelmi területen, a nemzetközi kapcsolatainkban is. Legfőbb vezetőinktől elvárjuk, hogy „értékelvű”, „pragmatikus” politikát folytassanak a közösség és a tagjai javára.

Mindegyikünknek egyénileg kell válaszolnunk arra a kérdésre, hogy mit várunk Jézustól, mit jelent számunkra a Krisztusban való hit? „Miért érdemes hinni Krisztusban?”

Vannak, akik azt gondolják, hogy azért, mert a mi hitünk biztonságot ad, eligazít az „Élet” dolgaiban. Biztosítéka a jó barátságoknak és a jó házasságnak, mert „lehet egymásban bízni, lehet egymásra számítani”.

Vagy az érzelmi és szellemi jóllakottság jó érzésért. Mert szép és mély, illetve fölemelő élményeket ad a zenei életben, a képzőművészetekben, az irodalomban stb.

Vagy, mert hitünk gyümölcseként „eltölt minket a kegyelem és az erő”, mint István diakónust, illetve eltölt minket Krisztus békéje, amit megígért nekünk.

A mai evangéliumban Jézus felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ne földi előnyökért keressék őt (mert jóllaktak a tőle kapott kenyérrel), hanem „olyan eledelért fáradozzatok, amely megmarad az örök életre”.

Figyelemre méltó a Jézust kereső tömeg kérdése, és Jézus válasza. „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” – „Istennek az tetszik, ha hisztek abban, akit Ő küldött.”

Jézus feltárja előttünk Isten velünk kapcsolatos szándékát, és azt is, hogyan valósíthatjuk meg Isten akaratát. Jézus az „Élet Kenyerére”, az örök életre szóló eledelre, a benne való hit fontosságára irányítja a figyelmünket. A Jézusban való hit útján elindulva és Ővele járva, vele „táplálkozva” juthatunk el mennyei Atyánkhoz.

Tehát az örök élet ajándéka miatt érdemes hinni Krisztusban/Krisztusnak. Nagyon találóan mondta Péter: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.” (Jn 6,68)

De végül a föltett kérdésre, hogy „Miért érdemes hinni Krisztusban?”, azt is válaszolhatjuk, hogy Istent nem az ajándékai miatt keressük, hanem önmagáért.

Nincs annál nagyobb érték, minthogy örökké tartó (= soha meg nem szűnő) szeretet-kapcsolatban élhetünk a Szentháromsággal. Nem akárki ajánlotta fel nekünk a szeretet-kapcsolatát, hanem a világ minden kincsénél is nagyobb, minden értéket magában hordozó, tehát a végtelen értékű, mindent teremtő Isten ajánlotta fel az ő határtalan szeretetét, és ráadásul: Isten miatt a szeretteinkkel is örökké tartóak és boldogok lesznek szeretet-kapcsolataink. – Ezért a „legérdemesebb” hinni Isten szeretetében, illetve ezért „érdemes” szeretni az Istent.

És mi a jutalom érte? Ahogy szent Ágoston mondta: „A szeretet jutalma – maga a szeretett személy.”