Április 10. Húsvét 2. hete, kedd

Húsvét 2. hete, kedd – ApCsel 4, 32-37; Jn 3, 7b-15

Tudjuk-e, hogyan lehet/kell (!) újjászületnünk?

Miután a mai evangéliumi részletben Jézus azt mondta Nikodémusnak (és nekünk is mondja), hogy „Újjá kell születnetek!”, Nikodémus a lelki újjászületés módjáról érdeklődött. „Hogyan lehetséges ez?”

Tudjuk, hogy a lelki újjászületés szentségei a keresztség és a bérmálás. A keresztségben újjászületünk vízből és Szentlélekből arra az életre, amelyre Jézus jutott el az ő halandó testében a feltámadáskor, = részesedünk Isten életében. A bérmálásban pedig megerősítést kapunk.

De a keresztségben és a bérmálásban csak egyetlen alkalommal részesedhetünk. Az újjászületés azonban nem csupán egyetlen alkalom, hanem egész életünk állandó folyamata, melyben a Szentlélek hatása alatt egyre jobban „lelki emberekké” válunk. Ebben segít minket a bűnbocsánat szentsége, amelyben viszont ismételten részesedhetünk.

Igazán hatékonnyá csak akkor válik a Szentlélek bennünk, ha tudatosan vállaljuk Isten életét, ami azt jelenti, hogy állandóan együttműködünk a Szentlélekkel. Jézust is a Szentlélek tette képessé arra, hogy egészen elfogadja az Atya akaratát, és teljesen, fenntartás és visszatartás nélkül odaadja magát az Atyának. Az Atya pedig „úgy szeret minket, hogy egyszülött Fiát nekünk adja”. A Zsidóknak írt levélben olvassuk (9,l4), hogy Krisztus az örök Lélek által önmagát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy megtisztítsa lelkiismeretünket a halott tettektől Krisztus vére, hogy az élő Istennek szolgáljunk”. ! Jézus az Atya akaratát teljesítve úgy adta át magát az Atyának, hogy ezzel egyszersmind odaadta magát nekünk.

Jézus példát adott arra, hogy mit jelent: teljesen átadni magunkat az Atyának. Úgy kell nekünk is odaadni magunkat az Atyának, hogy azoknak adunk mindent (szintén fenntartás és visszatartás nélkül!), akiknek az Atya adni akarja.

Példa erre az őskeresztény Egyház közössége. Őket a Jézusba vetett hit kapcsolta össze, és mivel a hittel együtt jár a szeretet, az anyagi javak terén is egy családnak tekintették magukat. Olyanok is akadtak közöttük, akik egész vagyonukat a közösség rendelkezésére bocsátották, és vállalták az evangélium hirdetését, mint Barnabás, aki később Pál kísérője lett.

Jézus azt is mondta, hogy „aki a Lélekből született”, az megtapasztalja magában a Szentlelket. Jézus ezt így fejezte ki: „hallod a zúgását”, vagyis tapasztaljuk magunkban a működését. Aki hittel elfogadja Jézus életét, az a Szentlelket fogadja el, és általa a teljes Szentháromságot. „Aki szeret engem, Atyám is szereti őt, elmegyünk hozzá, és lakást veszünk nála.”