Március 19. Szent József főünnepe

Márc. 19. Mt 1,16. 18-21. 24a. – Miben példakép számunkra Szent József? Miben szoktuk kérni az ő közbenjárását?

Szent Józsefnek, Mária jegyesének a próbatételeket kiálló hitét és szeretetét állíthatjuk magunk elé követendő példának.

Szent József oltár (Belvárosi Ferences Templom) – Fotó: Keppel Ákos

Józsefnek is megvolt az elképzelése az életéről. Biblián nevelődött, istenfélő ember volt, és a Biblia tanítása szerinti pátriárka kívánt lenni. Amikor Máriát megismerte, szívében az Úr hangját vélte hallani: „Ő az, akit rendeltem neked.” Vagyis a neki rendelt feleséget és születendő gyermekeinek édesanyját Máriában vélte megtalálni. Isten azonban másképp határozott.

Amikor egyre bizonyosabbá vált, hogy Mária gyermeket várt, és egyedül József tudhatta bizonyosan, hogy nem tőle van a gyermek, iszonyú gond és mérhetetlen csalódás gyötörhette. Ráadásul ezt senkivel sem beszélhette meg. József számára csak az lehetett a magyarázata Mária más-állapotának, hogy Mária egy másik férfival került törvénytelen kapcsolatba, becsapva őt, és súlyosan megszegve Isten törvényét. Úgy tűnt, hogy magára hagyta az Isten is, mert hagyta, hogy egyedül ő döntsön Mária sorsa felől. Isten teljesen az ő kezébe tette le Mária sorsát.

Bár minden körülmény Mária bűnösségét és hűtlenségét támasztotta alá, mégsem ítélkezett, hanem nagyvonalú döntéssel védte meg Mária életét és becsületét, amelyre a válólevél adását találta alkalmasnak. Ez azt jelentette volna, hogy nem vállalja ugyan Máriával a házasságot, de a világ szemében azt a látszatot kelti, hogy tőle van a gyermek. Ezután küldte el hozzá Isten az angyalát, hogy tájékoztassa Józsefet az igazságról.

József tisztelettel elfogadta a saját életébe beleszóló Isten végzését, amely saját egyéni emberi vágyait és terveit teljesen keresztülhúzta. Máriához hasonlóan nem a maga akaratát és érdekét kereste, hanem Isten akaratát. Vállalta az atyaságot, pedig nem ő a Gyermek apja. Munkájával és gondoskodásával közreműködött Isten tervének megvalósulásában. S mindezt nem kényszerből tette. Tetteit a szeretet vezérelte Mária iránt, s majd a Gyermek iránt. A későbbiek is igazolták, hogy Mária becsületének méltó őrzője és védelmezője és az isteni gyermek gondos nevelőatyja volt.

Vegyünk róla példát, hívjuk segítségül őt nehéz helyzeteinkben, és legyünk meggyőződve arról, hogy Isten tervei jobban szolgálják saját üdvösségünket, és mások üdvösségét is, mint ahogy azt mi gondolnánk. ! Szolgák vagyunk. Azt kell keresnünk, hogy mit akar az Isten, hová akar állítani, és el kell fogadnunk, akit mellénk rendel.

Szent József példája tanítson meg miket arra, hogy hitben, alázatban és csendben tegyük a dolgunkat, amiről felismertük, hogy az az Isten akarata! Kérjük őrző angyalunkat, hogy segítsen és vezessen minket Isten akaratának megismerésében és teljesítésében!

Szent József legyen a pártfogónk, az édesapák mintaképe, a családanyák és a gyermekek védelmezője, és halálunkban is oltalmazónk!