Március 11. Nagyböjt IV. vasárnapja

Nagyböjt 4. („öröm”) vas. B. – Jn 3, 14-21 – A mai mise kezdőéneke: „Laetare”= „Vigadozzál!” – V.m.l.: Jellemző-e ránk az öröm? ? Mi az örömünk alapja, forrása, oka?

Ha elkészítjük annak a 22 napnak a mérlegét, amely eddig eltelt a „szent 40 napból”, esetleg meg kell állapítanunk, hogy a nagyböjti bűnbánati gyakorlataink sekélyessé váltak, a felszínen maradtak, ha nem volt mögöttük a megtérésnek és újjászületésnek az a szándéka, amely a nagyböjti időszaknak (és egész életünknek) a célja, és amely végül is csak a Szentlélek által lehetséges.

A mai evangéliumban Jézus az újjászületésről beszélt, és ezzel az egész Evangélium legmélyebb és legszebb igazságát mondta el. Jézus két dolgot tisztázott. (1) Aki be akar lépni Isten Országába, annak újjá kell születnie. „Aki nem vízből és Lélekből születik, az nem megy be Isten Országába.” (2) Jézus az újjászületés feltételét is tisztázza: ez a benne (=Jézusban) való hit. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Ez a Szentírás egyik kulcsmondata, és Jézus szájából talán az egész Szentírás legmegrendítőbb mondata.) Rajtunk (lenne) a sor, hogy odaálljunk Nikodémus mellé, és ezeket a szavakat magunkra alkalmazzuk, 1/1. személyben: „Úgy szeretett engem az Isten, hogy egyszülött Fiát adta értem.” Ez a mai napnak és Jézus egész tanításának az örömhíre. Ennyire szeret engem az Isten. Ennyire értékes vagyok az ő szemében. Az ő irgalma felemel, talpra állít és tisztába tesz, újjáteremt engem az örök életre.

! Ez nem a keleti vallásokban emlegetett „reinkarnáció!” Csak Isten erejéből, az ő kegyelméből lehetünk „új” emberekké. Jézus Krisztus az Atyja iránti engedelmességével, halálával és feltámadásával megtörte a bűn hatalmát. Ha hittel Jézusba kapaszkodunk, a bűn rabságából is kiszabadulhatunk. Már a Jézus név is azt jelenti, hogy „az Isten megszabadít”. „Nincs üdvösségünk senki másban”. Az üdvösségnek nincs alternatívája. Ahogyan a kígyók által megmart izraeliták csak úgy menekültek meg a halálos kórtól, ha a póznára tett rézkígyóra tekintettek, úgy lesz a Krisztusban hívő embereknek is az üdvössége Krisztus megváltó keresztje. Az ártalmas „kígyót” csak az ártatlan „Bárány” tudja ártalmatlanná tenni.

Nagy vigasztalás, és szintén az örömünk forrása Jézusnak az a mondata, amelyik Jézusnak az Isten szeretetéről tanúskodó mondata után következik, hogy „Isten nem azért küldte a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.” Majd így folytatja: „Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.”. Vagyis aki bűne elkövetése után is hisz Jézus megváltó szeretetében, konkrétan abban, hogy Jézusnak van hatalma a bűnök megbocsátására, hogy Jézus a bukásból is föl tud emelni, talpra tud állítani, és újjá tud teremteni minket, annak számára lehetővé válik az újrakezdés, az az ember újra Isten „uralma” alá kerül.

Ebben az örömben folytatódjék és „teljék” a további nagyböjti időszak, és egész életünk!